Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Venedor/a tècnic/a, delegat/da comercial

Descripció

Aquest/a professional respon a un perfil comercial encarregat de promocionar l'empresa o negoci dins del sector en el que es trobi. És un perfil altament especialitzat donat que el tipus de productes i serveis que comercialitza sovint impliquen un elevat grau de complexitat tècnica. En dependència de la direcció comercial, es responsabilitza de la gestió comercial de la línia de productes de l'empresa i de la cartera de clients, aportant solucions en aspectes tècnics i comercials a les necessitats del mercat. Entre les tasques que realitza s'inclouen les visites a clients per determinar les necessitats, la redacció d'ofertes comercials, l'assessorament tècnic respecte els productes, la realització de promocions i negociacions, la gestió de les comandes i l'assistència tècnica postvenda juntament amb els/les especialistes de producte.

Normalment, operen a una zona determinada, visitant empreses, centres d'investigació o universitats, lliurant catàlegs o concretant cites telefòniques, sent habitual que mantingui relació amb responsables de compres i personal científic.

Serà el/la responsable directe del manteniment de la cartera de clients i de realitzar la prospecció de mercat per a la captació de nous comptes en el camp dels béns i els serveis del seu sector d'activitat econòmica. Per assolir aquestes fites, sovint compta amb el suport d'un equip propi i de la xarxa comercial de la companyia.
Aquesta figura comercial pot treballar amb diferents públics objectius: podria vendre i comercialitzar el producte o servei d'empresa a empresa (conegut com a procés de venda Business to Business - B2B) o bé dirigir-se d'empresa a client final (conegut com a procés de venda Business to Customer - B2C).

És un/a professional que té coneixements sobre les característiques tècniques i de fabricació, però la seva versatilitat el/la capacita per treballar en altres àmbits com la posada en marxa de noves expansions del negoci o la gestió dels mateixos. Per aquest motiu, ha de conèixer en profunditat aquest mercat, tant els diferents productes que pot oferir com les necessitats dels seus potencials clients i de com pot ajudar-los a cobrir les seves necessitats. Normalment, actua sota la supervisió de la direcció comercial o, en el cas de petites empreses, directament de la direcció general o de gerència, a la qual reporta. Actua amb un ampli marge d'autonomia per l'establiment de relacions mercantils amb els seus clients, concretant-les mitjançant la signatura d'un contracte de prestació de serveis. Un cop signat el contracte, porta el seguiment de les relacions amb els clients durant la vigència del contracte, procurant atendre i satisfer les seves necessitats i efectuant visites programades amb caràcter periòdic.

El/la tècnic/a comercial forma part de l'equip de vendes o del departament comercial dins la seva empresa. Ocupa una funció estratègica, perquè representa a la companyia davant els clients, dins el seu propi mercat. Les activitats que du a terme impliquen una col·laboració permanent amb diferents departaments, incloent-hi l'oficina tècnica, la producció, les àrees financera i jurídica i els serveis logístics. L'evolució professional condueix a funcions de coordinador/a de vendes, director/a comercial o gestor/a de grans comptes, en funció de l'empresa i l'experiència assolida.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són les següents:
 • Manteniment de la cartera de clients: fa el seguiment a clients actuals per detectar noves necessitats i tracta d'establir nous contactes mitjançant les visites a empreses o l'assistència a fires comercials i esdeveniments relacionats.
 • Proporciona suport al departament tècnic en la redacció de projectes.
 • És responsable de crear equips comercials de suport i realitzar posteriorment l'avaluació i seguiment dels/de les tècnics/ques.
 • Obté i elabora documentació tècnica detallada sobre els productes comercialitzats.
 • Determina el marc propi d'actuació comercial, d'acord amb el pla d'acció de l'empresa, a fi d'assolir els objectius de venda establerts.
  Ven, orienta i assessora el client identificant i analitzant les seves necessitats.
  Identifica i analitza amb detall les necessitats i les característiques del client, així com el marge pressupostari, mitjançant la realització de preguntes escaients.
  Elabora i planifica un argumentari tècnic de venda a fi de comercialitzar més fàcilment el producte.
  Organitza un pla operatiu de venda: planificació de visites, rutes, objectius de venda i condicions oferides.
 • Informa, orienta i assessora de forma clara el client sobre els productes que puguin satisfer les seves necessitats, posant de relleu els avantatges competitius de l'oferta de l'empresa.
  Elabora ofertes comercials en col·laboració amb els diferents departaments de l'empresa.
 • Gestiona el servei postvenda mitjançant l'escaient seguiment i la resolució d'incidències, per garantir la satisfacció del client dins els estàndards establerts per l'empresa.
 • Participa activament en la millora del posicionament de l'empresa mitjançant l'observació del mercat.
  Comunica als seus/a les seves superiors l'evolució de les vendes realitzades, mitjançant l'elaboració d'un informe sobre les visites i els resultats obtinguts.
 • Detecta, a través de contactes i visites als clients, possibles causes de desviació en les vendes, dels productes no adaptats i dels problemes de qualitat, transmetent-los als seus/a les seves superiors.
  Aporta a la direcció comercial informació referida a: els clients, la competència, els preus, els nous productes, les modificacions d'aquests i les accions promocionals i publicitàries de la competència.
  Assisteix a fires i salons especialitzats, a fi de conèixer novetats i tendències dins l'àmbit d'activitat al que pertany.
 • Remet als serveis tècnics propostes i suggeriments relacionats amb el funcionament i les possibles millores que es poden introduir als productes.
 • Intervé activament en accions publicitàries amb l'objectiu de contribuir a l'augment de les vendes de l'empresa.
  Col·labora opinant i aportant experiència en la definició i el disseny de catàlegs, mostraris i altres elements de suport comercial.
 • Realitza sessions d'informació o demostració a grups de clients reals i potencials.
  Envia cartes, documents o altre material de publicitat directa o informació promocional a la clientela.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE