Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable d'expansió comercial

Descripció

El/la tècnic/a d'expansió comercial és la persona responsable dels processos relacionats amb l'expansió comercial de l'empresa i juga un paper de caràcter executiu perquè defineix i desplega l'estratègia del desenvolupament comercial d'una organització. En cas de franquícies, s'encarrega de donar assessorament a franquiciats.

Aquest/a professional gestiona activitats relacionades amb el màrqueting, les vendes, el desenvolupament de productes i l'atenció al client per impulsar el creixement empresarial i la quota de mercat. Si ocupa una posició de cap executiu/va en una empresa de tipus mig o gran, informa directament al/a la conseller/a delegat/da (CEO) i es preocupa principalment d'assegurar l'èxit comercial integral de l'organització.

Essencialment, la seva feina consisteix en acompanyar durant el procés d'adquisició del producte o servei, assegurant-se que totes les funcions de l'organització s'ajusten per assolir els seus objectius comercials estratègics. Això significa que els objectius comercials han d'estar estretament vinculats a la funció estratègica de l'organització en el moment de redactar, implementar i avaluar decisions transversals que permetin a l'organització assolir els seus objectius a llarg termini.

Tasques

  • Realitzar estudis de mercat per a la detecció d'oportunitats d'expansió comercial.
  • Dirigir i coordinar noves obertures o àrees d'expansió (àmbits geogràfics i segmentació de mercats) en nous territoris d'àmbit nacional i/o internacional.
  • En funció del tipus de mercat o del producte, desenvolupa les següents tècniques d'expansió:
    Penetració en el mercat: el/la responsable d'expansió s'enfronta al repte d'executar una estratègia de penetració de mercat quan té a les mans un producte tradicional que ha de ser llançat en un mercat també tradicional.
    Desenvolupament de producte: el/la responsable d'expansió executa les seves accions en el pla del mercat actual, però desenvolupa un producte amb característiques noves que el milloren o optimitzen.
  • Negociar amb empreses proveïdores o possibles franquiciats i establir els termes (cànons a pagar, lloguers, serveis a prestar, etc.) en el que es desenvoluparan les possibles col·laboracions.
  • Homogeneïtzar la imatge de marca, amb col·laboració amb el departament de màrqueting, per tal d'implantar una política de marxandatge comú i difondre una imatge corporativa única.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE