Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la consultor/a de comunicació és el/la professional que assessora i proposa solucions estratègiques de comunicació i màrqueting adaptades als requeriments i necessitats dels seus/ves clients/es.

Aquest/a professional de la comunicació se situa al backoffice de l'empresa dins del departament de comunicació, i té una importància essencial en l'elaboració del pla estratègic de comunicació de l'organització. Per dur a terme la seva funció observa detalladament les sinergies internes de comunicació de l'empresa, les externes amb la clientela, i l'entorn empresarial que l'envolta (empreses del sector, potencials clients/es, oportunitats, riscos, etc.) i planteja solucions que procurin rendibilitzar al màxim la imatge de l'empresa i afavorir als objectius de l'organització.

Convé destacar que en moltes ocasions el/la consultor/a en comunicació s'ocupa en empreses especialitzades en estratègies de comunicació a les que les empreses subcontracten els seus serveis de consultoria. Les tasques del/la consultor/a de comunicació poden abastar diferents àmbits de comunicació, alguns d'ells són els següents: comunicació estratègica, comunicació financera, comunicació corporativa, comunicacions de crisi, comunicació online, assumptes públics, relacions laborals, etc. Així mateix, pot desenvolupar les seves funcions des de diferents vessants de coneixement: disseny gràfic, imatge corporativa, Internet i multimèdia, comunicació 2.0, etc.

Tasques

Les tasques que realitza el/la consultor/a en comunicació depenen de la seva categoria professional, que sol distingir-se entre junior i sènior. El/la consultor/a junior realitza tasques com, per exemple, la recopilació i l'anàlisi d'informació, mentre que el/la sènior duu a terme tasques més complexes o de més responsabilitat, per exemple, la proposició de solucions o la direcció de projectes de comunicació. No obstant, les tasques que realitza un/a consultor/a en comunicació es poden resumir en les següents:
  • Analitza les necessitats del client/a i del seu producte en relació al mercat i als consumidors/es que s'orienta.
  • Realitza una anàlisi exhaustiva de les dificultats del client/a i de les seves oportunitats.
  • Duu a terme anàlisis de dades quantitatives i qualitatives que li permetin millorar o adaptar les estratègies de comunicació existents.
  • Proposa solucions innovadores, transferibles i adaptades a les necessitats dels/les clients/es en relació als següents temes: comunicació corporativa, relacions institucionals, màrqueting, reputació, responsabilitat corporativa, comunicació de crisis, identitat corporativa, comunicació 2.0, màrqueting online, etc.
  • Interpreta i analitza documentació de diferents disciplines com la mercadotècnia, la macroeconomia, l¿antropologia cultural, la sociologia, la psicologia, etc., amb l'objectiu de tenir una visió global del mercat al qual s'adreça el producte.
  • Elabora informes o documents organitzats i estructurats de manera entenedora per al/la client/a i adequada al seu llenguatge i coneixement.
  • Planifica projectes de comunicació i en gestiona l'execució.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE