Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'analista de llocs de treball assessora l'empresa client en la definició dels llocs de treball a fi d'optimitzar l'estructura organitzativa, identifica els objectius de cada lloc de treball, les competències necessàries per dur-los a terme amb èxit i la retribució adequada.

Amb aquest fi, reuneix i analitza informació detallada sobre les obligacions que pertoquen a les persones que ocupen cada lloc de treball per tal de preparar-ne descripcions precises. Aquestes descripcions, a més d'establir les obligacions que han d'assumir, també inclouen una descripció i valoració dels nivells de formació i de les aptituds que cada cas requereix.

L'anàlisi dels llocs de treball resulta una pràctica necessària en els departaments de recursos humans, ja que incideix en la manera de dur a terme la resta d'activitats de l'àrea, com el reclutament i la selecció de personal, la realització de programes formatius i, en general, la planificació dels recursos humans.

Tasques

 • Planifica el projecte d'anàlisi de llocs de treball, els mètodes de recollida d'informació i les tècniques d'anàlisi.
 • Analitza les funcions dels diferents llocs de treball i les relacions entre uns i altres.
  Fa una anàlisi dels càrrecs dins de l'estructura organitzativa de l'empresa i defineix aspectes com: el nivell jeràrquic on es troba, la seva àrea o departament, els càrrecs superiors jeràrquics als quals reporta i els càrrecs subordinats als quals dirigeix.
  Fa l'anàlisi i identificació dels llocs de treball: tasques, responsabilitats, quantitat de persones que el duen a terme, etc.
  Estudia el grau de relació entre els diferents llocs de treball per identificar el nivell de comunicació interna.
 • Realitza el procés de descripció dels llocs de treball (objectius, competències, coneixements, experiència i tasques) i els manuals sobre les funcions dutes a terme.
  Estableix el nom i la ubicació de cada càrrec dins l'empresa (p. ex., cap de l'àrea de compres, cap del departament comercial, etc.).
  Fixa a l'organigrama la posició del càrrec, la subordinació i la supervisió.
  Descriu les responsabilitats, tasques i procediments que ha de dur a terme.
  Fixa les competències que es necessiten per dur a terme el càrrec amb eficiència (p. ex., treball en equip, iniciativa, orientació a l'assoliment, lideratge, etc.).
  Fixa les condicions de treball (p. ex., mobilitat, flexibilitat horària, situacions d'estrès i riscos laborals, etc.).
  Redacta un document en què descriu el lloc de treball a partir de les dades recollides. El document ha d'especificar de forma clara què i com es fa en el lloc de treball, i quins objectius i requisits ha de complir la persona candidata.
  Determina les especificacions laborals que ha de tenir la persona candidata ideal per al lloc de treball (p. ex., idiomes, estudis, experiència, etc.).
 • Fa la valoració econòmica dels llocs de treball.
  Valora els llocs de treball amb relació a la mateixa organització.
  Determina l'estructura retributiva, els horaris, etc.
 • Proposa a la direcció de l'empresa millores organitzatives en els diferents llocs de treball.
  Dissenya els llocs de treball i redissenya les funcions, responsabilitats i requeriments d'acord amb els objectius de l'organització.
  Dissenya les competències que ha de tenir cada perfil.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE