Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'assessor/a financer/a és la persona que ajuda a identificar les necessitats financeres dels clients i duu a terme recomanacions d'inversió adaptant-les contínuament a les seves necessitats. Duu a terme assessoraments a particulars i a empreses sobre productes financers reduïts (hipoteques, plans de pensió, fons d'inversió, etc.) i s'ocupa, principalment, en el sector bancari.

Depenent de la mida de l'organització en la que treballa o de les demandes que formulin els clients, l'assessor/a financer/a pot desenvolupar tasques també de gestió patrimonial, assessorant i gestionant patrimonis de particulars o d'empreses, i/o d'assessorament comercial en el camp de les assegurances.

Tasques

Les tasques associades al perfil d'assessor/a financer són les següents:
 • Analitzar el perfil dels clients i clientes, particulars o empreses, tenint en compte els següents factors:
  L'edat, el patrimoni i la situació professional i familiar, si el client és un particular.
  El capital, l'estat dels comptes, la perspectiva futura de negoci i el volum de vendes, si el client és una empresa.
 • Assessorar la clientela en matèria financera i facilitant-los una visió del funcionament dels mercats financers i dels seus productes. Si s'escau, identificar les seves necessitats i assessorar-los sobre la millor opció asseguradora analitzant la seva situació financera i els seus interessos personals.
 • Assessorar sobre la inversió més adequada segons els objectius del client o clienta i determinar el capital necessari a invertir per assolir-los.
 • Informar sobre els factors de risc en les inversions (taxes d'interès, possibilitat de pèrdues, etc.).
 • Identificar factors de risc en les operacions (inversions, sol·licituds de crèdit, etc.) que vulgui assumir el client o clienta, pel que ha d'analitzar els recursos externs necessaris per finançar l'operació.
 • Elaborar plans d'inversió a llarg termini avaluant els objectius de rendibilitat dels clients, els recursos disponibles, i el temps i els riscos que aquest està disposat a assumir. Informar sobre els aspectes legals de les inversions.
 • Comercialitzar productes com les assegurances de vida, les sanitàries, de la llar, de transport, de crèdit, etc.
 • Gestionar la cartera de clients: analitzar les seves característiques (capital disponible, risc a assumir, inversions realitzades, etc.), identificar el temps a dedicar a cadascun i resoldre els dubtes i/o principals problemes que els puguin sorgir.
 • Elaborar informes sobre l'estat de la cartera de clients.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE