Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Analista M&A

Descripció

L'analista de fusions i adquisicions (en anglès: 'merger and adquisitions') té com a funció principal donar suport tècnic a l'estratègia de l'empresa, estudiar les oportunitats de mercat i donar suport en la negociació de processos de fusió i adquisició d'empreses. El seu paper ha esdevingut clau en els últims anys arran de l'augment de processos de fusió entre companyies o d'adquisició, molt especialment al sector de la banca i les finances.

Aquest/a professional sol desenvolupar la seva carrera professional en la banca de negocis, la banca d'inversió, private equity, boutiques M&A o en l'àmbit del corporate finance.

Tasques

  • Analitza la projecció financera d'una empresa: balanç inicial, estat de resultats, flux efectiu i balanç final.
  • Duu a terme valoracions d'actius tangibles (immobilitzat material o no material); i intangibles (elements que determinen la capacitat competitiva i de generació de resultats o valor afegit).
  • Estructura i organitza la informació financera d'una empresa i la plasma en documents (fulls de càlculs, presentacions o documents de text).
  • Realitza una modelització financera. És a dir, planteja diferents escenaris en funció de distintes hipòtesis, avalua la rendibilitat del negoci, proposa diferents alternatives financeres i genera gràfics de cadascun dels escenaris plantejats.
  • Dissenya models de compra d'accions, de reestructuració del deute o de capitalització de l'empresa.
  • Assessora les empreses en els processos de fusió o adquisició en funció de les valoracions d'actius tangibles i intangibles, la projecció financera i la modelització.
  • Participa en processos de negociació de fusions i adquisicions d'empreses.
  • Coordina la due diligence (investigació) prèvia a l'adquisició o fusió d'empreses.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE