Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional comprova que el Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) introduït a l'empresa client s'ajusta a les normatives específiques de l'empresa o del sector, o bé a les normes ISO o altres certificacions establertes en matèria de qualitat.

Una auditoria de qualitat es podria definir com una revisió independent amb l'objectiu de verificar que el sistema de qualitat implementat per una empresa ha assolit els objectius establerts i es duu a terme amb un manteniment correcte.

L'auditor/a de qualitat ha de conèixer les normes sobre els sistemes de qualitat (com és el cas de les normes internacionals ISO) per poder tractar posteriorment amb rigor la planificació, preparació i realització d'informes i seguiment del criteri d'auditoria. En els darrers anys la qualitat s'ha convertit en un factor important en la gestió interna de l'empresa, però també en un instrument d'imatge corporativa i de satisfacció de les exigències de la clientela. No és estrany, doncs, l'expansió actual de les certificacions de productes i de sistemes de qualitat, el qual es tradueix en un augment de les ocupacions relacionades amb la qualitat.

Tasques

 • Realitza el pla d'auditoria.
  Dissenya el pla d'auditoria i el comunica a la persona client perquè l'aprovi.
  Elabora un resum on s'estableix la metodologia de treball, els procediments emprats i el temps de realització de l'auditoria.
  Promou la participació activa de l'auditat.
 • Planifica i organitza l'auditoria.
  Obté les dades rellevants de l'empresa que audita: detalls de l'activitat, tasques del personal treballador, instal·lacions (seguretat i higiene), productes, serveis, àrees d'actuació i auditories anteriors.
  Certifica que es compleixin els estàndards de qualitat i els requisits establerts en el Sistema de Gestió de Qualitat introduït (SGQ), els seus processos i resultats.
  Revisa el sistema de qualitat mitjançant entrevistes, revisió de documents, observació d'activitats i proves.
  Compara els resultats obtinguts amb els criteris de la normativa i els criteris de l'auditoria per certificar que es compleixen.
 • Redacta els informes de situació i proposa els canvis adients.
  Identifica les deficiències perquè l'empresa apliqui mesures correctives.
  Identifica les oportunitats de millora i les comunica al personal pertinent.
  Contrasta degudament la informació obtinguda amb documentació.
  Avalua, interpreta i comunica els resultats de l'auditoria al client a través d'un informe escrit.
 • Realitza les revisions periòdiques una vegada s'hagi entregat a l'empresa la certificació de qualitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE