Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en soldadura, soldador/a.

Descripció

El/la tècnic/a en soldadura és un/a professional expert/a en tècniques i aplicacions d'aquesta tecnologia. Hi ha dos grans grups de tècniques de soldadura: l'autògena i l'elèctrica. La primera utilitza com a font de calor la flama produïda per la combinació d'oxigen i acetilè o gas butà, mentre que la segona és produïda per un arc elèctric entre l'elèctrode i la peça que cal soldar. En funció del gas inert i l'elèctrode utilitzat hi ha diversos tipus de soldadura elèctrica (MIG, MAG, TIG, ...).

La soldadura elèctrica és una operació del procés productiu molt freqüent en les empreses de mecanització sense arrencament de ferritja, muntatge d'estructures metàl·liques, automoció, fabricació de maquinària.... La majoria d'empreses fan servir la soldadura elèctrica per a treballs de manteniment. Els equips de soldadura elèctrica van des dels manuals fins els robotitzats, en funció de les operacions que cal realitzar. A moltes manufactures (gran presència en la indústria automobilística) el procés de soldadura està automatitzat, principalment mitjançant robots CNC (soldadura robotitzada). En aquest cas el procés de soldadura és completament automàtic, tant en l'operació de soldadura com sostenint la peça. Normalment aquest tipus de soldadura s'utilitza per realitzar les tècniques de soldadura per punts i soldadura per arc, on s'aplica a gran escala. Per la seva banda, la soldadura autògena és utilitzada sobretot en caldereria, en fabricació de vaixells i en operacions de tall (oxi-tall ) de peces metàl·liques.

Aquest perfil professional depèn, generalment, del/de la cap de taller o cap de planta o del/de la director/a de producció.

Tasques

La soldadura en general s'utilitza en molts sectors industrials i en empreses de tota mida. Per tant, les tasques per realitzar poden variar substancialment segons la tipologia de l'empresa. Algunes de les tasques que duu a terme el/la tècnic/a de soldadura són:
  • Estableix la tècnica que cal aplicar en cada operació de soldadura. Supervisa les operacions de soldadura.
  • Supervisa les instal·lacions i maquinària de soldadura.
  • Programa els equips automatitzats i robotitzats de soldadura.
  • Controla la qualitat de la soldadura, mitjançant les tècniques d'assaig no destructiu.
  • Col·labora amb els/les tècnics/ques de prevenció de riscs laborals en l'elecció dels equips de seguretat col·lectius i dels equips de seguretat individuals (EPI's) i en la prevenció d'accidents i malalties professionals.
  • Col·labora amb els/les tècnics/ques mediambientals per acomplir la normativa vigent en medi ambient.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE