Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en soldadura, soldador/a.

Descripció

El tècnic en soldadura és un professional expert en tècniques i aplicacions d'aquesta tecnologia. Hi ha dos grans grups de tècniques de soldadura: l'autògena i l'elèctrica. La primera utilitza com a font de calor la flama produïda per la combinació d'oxigen i acetilè o gas butà, mentre que la segona és produïda per un arc elèctric entre l'elèctrode i la peça que cal soldar. En funció del gas inert i l'elèctrode utilitzat hi ha diversos tipus de soldadura elèctrica (MIG, MAG, TIG, ...).
La soldadura elèctrica és una operació del procés productiu molt freqüent en les empreses de mecanització sense arrencament de ferritja, muntatge d'estructures metàl·liques, automoció, fabricació de maquinària, .... La majoria d'empreses fan servir la soldadura elèctrica per treballs de manteniment. Els equips de soldadura elèctrica van des dels manuals fins els robotitzats, en funció de les operacions que cal realitzar. A les empreses fabricants de vehicles el procés de soldadura està automatitzat, principalment mitjançant robots. Per la seva banda, la soldadura autògena és utilitzada sobretot en caldereria, en fabricació de vaixells i en operacions de tall (oxi-tall ) de peces metàl·liques. Aquest perfil depèn, generalment, del cap de taller o cap de planta o del director de producció.

Tasques

La soldadura en general s'usa en molts sectors industrials i en empreses de tota mida. Per tant, les tasques per realitzar poden variar substancialment segons la tipologia de l'empresa. Algunes d'aquestes són les següents:
  • Estableix la tècnica que cal aplicar en cada operació de soldadura. Supervisa les operacions de soldadura.
  • Supervisa les instal·lacions i maquinària de soldadura.
  • Programa els equips automatitzats i robotitzats de soldadura.
  • Controla la qualitat de la soldadura, mitjançant les tècniques d'assaig no destructiu.
  • Col·labora amb els tècnics de prevenció de riscs laborals en l'elecció dels equips de seguretat col·lectius i dels equips de seguretat individuals (EPI's) i en la prevenció d'accidents i malalties professionals.
  • Col·labora amb els tècnics mediambientals per acomplir la normativa vigent en medi ambient.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE