Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de desenvolupament de materials; Enginyer/a de polímers.

Descripció

Els polímers estan presents en tots els àmbits de la societat, sent fonamentals per sectors com l'agricultura, la indústria manufacturera, l'alimentació, la medicina, les telecomunicacions i el transport. Els/Les tècnics/ques en polímers s'encarreguen del disseny i el desenvolupament d'aquests materials, des de l'obtenció al laboratori i les plantes industrials fins a l'ús a la indústria manufacturera, on es realitza la transformació en productes finals. En aquest treball s'inclouen els materials compostos o les especialitzacions en un tipus de material, com el grafit, els aliatges metàl·lics i els metalls, la ceràmica, els plàstics i altres polímers i materials naturals, així com la investigació del reciclatge i l'aplicació de la biotecnologia en la producció de biomaterials. Tot i que aquesta ocupació sol correspondre a personal d'alta qualificació, principalment en l'àmbit d'I+D, també es poden incloure els operaris especialitzats en els processos d'obtenció dels polímers, que normalment estaran a càrrec seu. Els/Les tècnics/ques en polímers treballen principalment en les indústries de química bàsica relacionades amb les matèries primeres plàstiques i el cautxú, incorporats en departaments d'I+D, serveis tècnics i control de processos, encara que també els poden contractar organismes públics i universitats o altres indústries dedicades als adhesius, els recobriments, les fibres sintètiques, els materials per l'automoció o l'aeronàutica, o les aplicacions biomèdiques.

Tasques

El/La tècnic/a en polímers s'encarrega del desenvolupament, la producció o la millora dels materials polimèrics, així com dels procediments de fabricació, realitzant algunes de les següents tasques:

 • S'encarrega del disseny i el desenvolupament de nous materials i productes per l'empresa.
  Revisa els plans de nous productes i recomana sobre la selecció de materials en funció de les necessitats del disseny, com força, pes, resistència a la calor, conductivitat elèctrica i cost.
  És responsable de la formulació i la síntesi dels nous polímers a escala laboratori, pilot i de planta.
  Millora les tècniques de síntesi orgànica i de polímers recolzant el desenvolupament i la caracterització de nous productes.
  Du a terme proves sobre les propietats físiques i químiques dels nous productes.
  Assessora tècnicament i dóna suport al desenvolupament de nous productes, especialment respecte a les aplicacions requerides pels clients, i busca la causa dels possibles problemes que sorgeixen durant l'ús.
  Genera la documentació referida a les diferents proves de laboratori, mantenint una base de dades actualitzada sobre les mateixes.
 • Crea i manté una millora continua de las estratègies de fabricació dels polímers.
  Decideix sobre l'ús eficient dels recursos disponibles, en especial dels materials i els equips, determinant els mètodes més adients per a la fabricació i els procediments de processament.
  Dissenya i dirigeix les proves i els procediments de control de processos en l'obtenció de polímers.
  Resol problemes sorgits durant el procés químic.
  Avalua les especificacions tècniques i els factors econòmics relacionats amb els objectius del procés o disseny dels productes.
  Enregistra les dades de l'evolució del procés productiu i vigila que es compleixin les especificacions previstes.
 • Controla la qualitat dels materials i avalua la deterioració.
  Supervisa els assaigs de les matèries primeres o els productes acabats per tal d'assegurar la qualitat.
  Analitza les dades dels defectes en els productes i els resultats dels assaigs de laboratori per determinar les causes dels problemes en els materials i desenvolupar solucions.
 • Proporciona formació respecte els nous materials, equips o processos al personal supervisor, tècnic i operari.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE