Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en desenvolupament de síntesi; Investigador/a en síntesi química.

Descripció

A la indústria química i farmacèutica, els processos de síntesi utilitzen productes químics orgànics i inorgànics per produir principis actius dotats de determinades propietats físiques i químiques. En els últims anys han sorgit productes i aplicacions novedoses gràcies al desenvolupament de nous processos i metodologies sintètiques, el coneixement més profund de la reactivitat molecular i la disponibilitat de nous reactius comercials i grups protectors. A més, el desenvolupament de la síntesi asimètrica, dels compostos organometàlics, de la fotoquímica i especialment de la síntesi combinatòria, han convertit la síntesi orgànica en una maquinària aparentment indispensable per subministrar estructures a la indústria.

En aquest context, l'especialista en síntesi realitza funcions relacionades amb el disseny, el desenvolupament, l'optimització i l'escalat de processos de síntesi de nous productes, la millora de les rutes sintètiques i els productes existents, la redacció d'informes i metodologies relatives a la tecnologia desenvolupada per a la seva transferència a nivell de planta pilot i unitat de producció, i l'aïllament, la identificació i la síntesi d'impureses associades a la fabricació i als productes naturals, amb l'ajuda de l'equip humà adequat i els mitjans tècnics més avançats.

Tasques

Depenent del departament de R+D, síntesi química o desenvolupament de processos, participa en la posada a punt de nous processos de síntesi, a l'escalat a planta des del nivell de kilogram i a la seva implantació en la fabricació, amb les tasques següents:

 • Manté un coneixement adequat de la disponibilitat en el mercat de matèries primeres, reactius, dissolvents, resines i altres productes i realitza l'estudi de proveïdors en col·laboració amb el departament de compres.
 • Interacciona amb el grup de feina de R+D, de manera que obté informació sobre adquisició de compostos, ajuda a l'avaluació química de projectes nous i dóna la seva opinió sobre el seu èxit potencial.
 • Dissenya nous productes químics i noves metodologies sintètiques de preparació de productes naturals o artificials, per a la qual cosa aplica eines informàtiques, relacions estructura-activitat i recerca bibliogràfica. Aquesta feina la fa en col·laboració amb un equip d'investigadors/es integrat per farmacòlegs/òlogues i tècnics/ques en química computacional.
 • Fa estudis de modificació de processos sintètics ja existents per tal de minimitzar residus o subproductes.
 • S'encarrega del desenvolupament de la síntesi dels productes nous a escala de laboratori i de les impureses obtingudes en el procés.
 • Coordina l'anàlisi i la quantificació dels productes obtinguts mitjançant estudis espectroscòpics i cromatogràfics a partir de l'aïllament i la identificació de l'estructura de les impureses i estudis de polimorfisme.
 • Optimitza paràmetres macroscòpics del procés sintètic i s'encarrega de la producció de petits lots de productes d'alt valor afegit a escala preparativa.
 • Supervisa la feina dels tècnics de laboratori i dels operaris de producció i la utilització dels equips referents al procés de síntesi i anàlisi.
 • Redacta informes i metodologies relatius a la tecnologia desenvolupada per a la seva transferència a la planta pilot.
 • Participa a la fase d'escalat cap als equips de planta pilot per produir lots de productes amb la utilització de les normes de correcta fabricació, i en el trasllat dels processos desenvolupats a la producció industrial.
 • Publica els resultats obtinguts a revistes internacionals i realitza presentacions a congressos. Aquest pas es fa normalment després d'assegurar la protecció del producte o la metodologia nous mitjançant una patent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE