Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auxiliar de geriatria; Auxiliar de gerontologia; Professional d'atenció directa en residències geriàtriques o centres de dia

Descripció

El/la tècnic/a auxiliar de geriatria és una figura clau en l'atenció a persones grans dependents, ja que centralitza i s'encarrega de la seva atenció, en institucions socials, residències geriàtriques o centres de dia.


Aquest/a professional dona suport en la realització de les activitats de la vida diària que la persona no pot fer de manera autònoma (llevar-se, vestir-se, anar al bany, dutxar-se, higiene personal, etc.), efectua aquelles tasques d'atenció integral a la persona usuària i l'espai on resideix (neteja i ordre) i col·labora en la intervenció preventiva i d'estimulació amb la resta de professionals de l'equip, amb l'objectiu de mantenir les habilitats i al mateix temps contribuir al benestar i la qualitat de vida de la persona.

Tasques

Porta a terme tasques de caire assistencial.
 • Ajuda a les persones usuàries a llevar-se, vestir-se i despullar-se.
 • Dona suport en tasques d'higiene personal i col·labora en l'atenció i prevenció de problemàtiques relatives a l'eliminació i el control de la incontinència d'esfínters.
 • Administra aliments a les persones usuàries que ho necessiten i ajuda a les persones autònomes en allò que no poden realitzar per elles mateixes.
 • Administra medicació per via oral o tòpica, i realitza determinades cures, sota la supervisió del personal sanitari.
 • Realitza els canvis posturals amb la col·laboració del personal d'infermeria.
 • Assisteix a les persones usuàries en els desplaçaments i en la col·locació dels aparells d'ajuda (pròtesis, cadires de rodes, caminadors, etc.).
 • Controla totes les incidències o símptomes de les persones usuàries i les comunica a l'equip interdisciplinari, si s'escau.
 • Atén la família dels/de les residents.
 • Acompanya les persones usuàries en el procés de final de vida.

Realitza tasques de neteja i del menjador.
 • Neteja objectes d'ús personal dels/de les residents (articles de bany, palanganes, etc.).
 • Recull la roba bruta i n'organitza el transport a la bugaderia.
 • Col·labora en la neteja i l'arranjament de les habitacions.
 • Para les taules, rep i distribueix els àpats de les persones dependents al menjador o habitacions. També serveix els menjars entre hores de les persones amb dietes especials.
 • Col·labora en el manteniment i el control dels estocs de materials (bolquers, llenceria, etc.)

Col·labora en la intervenció preventiva i estimulativa i fomenta un bon clima.
 • Estimula la motivació de les persones usuàries donant suport a diverses activitats (animació, rehabilitació i teràpia ocupacional).
 • Treballa les capacitats de les persones grans i dependents per retardar-ne el deteriorament i potenciar-ne l'autonomia personal.
 • Escolta a la persona i detecta possibles problemes no manifestats.
 • Atén la persona usuària per tal que es trobi com a casa, i en un ambient familiar.
 • Potencia les relacions humanes, socials i interpersonals entre les persones residents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE