Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Biotech media expert

Descripció

La comunicació científica, entesa com el procés de transmissió i difusió públiques dels coneixements científics, té un paper clau en el desenvolupament de la societat. La ciència influeix i condiciona tots els àmbits de la vida humana: professional, intel·lectual, de la salut, del benestar, lúdic, de l'entorn físic, etc. Una societat que comprèn i té accés al nou coneixement i a les noves tecnologies té una major capacitat crítica per a prendre decisions, i està més preparada per a encarar nous reptes de futur. La forma mitjançant la qual es difonen els nous coneixements i els agents responsables d'aquesta comunicació són determinants en la configuració de les opinions i en la generació del debat ètic respecte la ciència.

El/la responsable de comunicació és l'encarregat/da de la comunicació dels resultats de la recerca i del nou coneixement generat, sigui per part d'empreses o bé de centres i/o entitats de recerca. El seu treball és semblant al d'un/a portaveu d'una empresa o institució, però està especialitzat/da en les relacions amb els mitjans de comunicació, esdevenint interlocutor/a entre els entorns científics i tecnològics i la societat en general.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Està en contacte permanent amb els generadors de coneixement de la seva entitat (empresa, centre de recerca) per tenir informació precisa de l'abast, beneficis diferencials, aplicacions dels productes i serveis.
  • Elabora els documents informatius, materials publicitaris i els informes necessaris, adaptant-los (en continguts, forma i canal) a les peculiaritats i necessitats de la destinació final de la informació.
  • Manté les relacions amb els mitjans de comunicació: agències de premsa, mitjans de premsa escrita i/o digital, revistes, publicacions, mitjans audiovisuals, tant generalistes com especialitzats.
  • Organitza rodes de premsa, ofereix entrevistes, taules rodones, conferències, presentacions en fòrums.
  • Fa el seguiment dels congressos i seminaris interns i externs: atenció a mitjans, control de suports editorials, enviament d'invitacions, organització de trobades, etc.
  • Contacta amb agències de relacions públiques per a serveis especials.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE