Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal del/la metge/essa veterinari/ària és la de diagnosticar, pronosticar, tractar i prevenir les malalties que afecten als animals domèstics, d'experimentació, exòtics, salvatges i ramaders. A més, aquest/a professional, actualment ja no es restringeix a l'àrea de salut animal sinó que té un camp més ampli donat que també pot treballar en l'estudi, diagnòstic i tractament de malalties animals que afecten a les persones. És important senyalar que desenvolupa un paper fonamental en els sectors de l'agroindústria i la ramaderia.

El/la veterinari/ària pot treballar en una consulta veterinària per compte propi o per compte aliè, tractant animals domèstics, normalment en zones urbanes; o bé pot treballar desplaçant-se al lloc del client (granges, indústries agroalimentàries, domicilis particulars, etc.), per a tractar animals per al consum humà (vaques, ovelles, cavalls, etc.), habitualment en zones rurals. En aquest sentit, tot i que existeixen un conjunt de tasques comunes entre un i un altre perfil de metge/essa veterinari/a, n'hi ha algunes d'específiques relacionades amb el control sanitari dels animals de consum humà.

Tasques

Les tasques principals del/de la veterinari/ària es poden concretar en les següents:
 • Realitza l'exploració clínica dels animals i elabora el seu historial clínic.
 • Recull i remet tot tipus de mostres amb el seu corresponent informe.
 • Aplica tècniques analítiques bàsiques i n'interpreta els resultats clínics, biològics i químics.
 • Diagnostica les malalties animals més comunes, mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals, inclosa la necròpsia.
 • Identifica, controla i eradica les malalties animals, amb especial atenció a les malalties de declaració obligatòria.
 • Atén urgències i realitza primers auxilis en veterinària, quan un animal es fa mal accidentalment i requereix d'atenció mèdica urgent.
 • Realitza els tractaments medicoquirúrgics més usuals en els animals.
 • Aplica les cures bàsiques que garanteixin el correcte funcionament del cicle reproductiu i la resolució de problemes obstètrics.
 • Assessora i duu a terme estudis epidemiòlegs i programes terapèutics i preventius d'acord a les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 • Utilitza protocols i tecnologies concretes destinades a modificar i optimitzar els diferents sistemes de producció animal.
 • Realitza la inspecció dels animals ante i post mortem, i dels aliments destinats al consum humà.
 • Duu a terme el control sanitari de les diferents tipologies d'empreses i establiments de restauració i alimentació, així com la implantació i supervisió de sistemes de gestió de la qualitat.
 • Realitza anàlisis de risc, incloent els mediambientals i de bioseguretat; posteriorment, els valora i gestiona per tal d'evitar riscos o erradicar-los.
 • Assessora i gestiona, tècnica i econòmicament, empreses de l'àmbit veterinari en un context de sostenibilitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE