Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Els bioxips constitueixen una de les eines més eficaces i completes per al monitoratge i la comparació dels canvis en l'expressió gènica entre un estat normal i un estat patològic. Tenen un gran potencial tant en medicina, per a realitzar el diagnòstic clínic, com en recerca per al desenvolupament de medicaments personalitzats. Són uns dispositius que contenen una gran quantitat de cel·les petites (microarrays), gens o fragments d'ADN, proteïnes o altres materials biològics, amb una disposició coneguda. Quan aquestes substàncies interactuen amb la mostra biològica analitzada, es produeixen reaccions bioquímiques, que informen de la presència en la mostra de gens i altres factors que poden causar malalties. Alguns bioxips són veritables microprocessadors (petits circuits integrats) capaços d'obtenir, emmagatzemar i processar dades a partir d'una mostra biològica.

El/la enginyer/a en bioxips treballa en laboratoris de biologia molecular i s'encarrega del desenvolupament i de la producció de bioxips. El seu treball es desenvolupa generalment en col·laboració multidisciplinària amb altres professionals com metges, biòlegs/gues, enginyers/es i informàtics/ques entre d'altres.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Dissenya, desenvolupa i produeix bioxips combinant molècules orgàniques amb microelectrònica, en col·laboració amb metges i biòlegs/gues.
  • S'ocupa d'escanejar, obtenir informació dels bioxips i analitzar les dades amb eines bioinformàtiques.
  • Prepara les molècules orgàniques que s'han d'analitzar, com l'ADN o les proteïnes.
  • S'encarrega del desenvolupament de microarrays d'ADN, proteïnes i altres materials biològics.
  • Manipula xips impresos (microprocessadors informàtics) en formats tancats i oberts.
  • Realitza informes sobre les dades obtingudes. En l'àmbit de la recerca, també publica articles.
  • En funció del grup de projecte pot dirigir un grup d'assistents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE