Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Metge/essa de l'esport; Metge/essa de l'Educació Física i l'Esport

Descripció

El/la metge/essa esportiu/iva és l'especialista de les ciències mèdiques relatives a l'educació física i l'esport. S'encarrega de la prevenció i el tractament de lesions esportives i la millora fisiològica i mental a través de l'activitat física, que prescriu i que controla.

Els seus àmbits d'actuació estan relacionats amb l'activitat educativa-esportiva del període escolar, l'activitat esportiva i l'entorn laboral. En l'àmbit esportiu, a més de prevenir i tractar les lesions, millora el rendiment de l'esportista avaluant-ne la condició i les capacitats i realitzant una tasca d'ensenyament i de tutela mèdica. En l'àmbit laboral, millora l'aptitud física de les persones treballadores, tant a la feina com en l'oci, i reeduca les seves habilitats psicomotrius i físiques. En l'entorn escolar, col·labora en la formació de la salut esportiva i en el manteniment òptim de les capacitats físiques.

Tasques

El/La metge/essa de l'esport pot realitzar diferents tipus de tasques, en funció del seu àmbit d'actuació. A continuació resumim algunes de les tasques que realitza:
 • Analitza l'estat de salut del/de la pacient i la seva aptitud per a la pràctica esportiva o d'exercici físic.
  Du a terme reconeixements medicoesportius dels/de les practicants d'activitat física de forma periòdica. Mesura la capacitat aeròbica, de força i de flexibilitat.
  Analitza el desenvolupament de la musculatura, l'estat de les articulacions i el comportament del cor quan és sotmès a esforços.
  Avalua i diagnostica la seva capacitat, els aspectes que cal corregir o millorar i els que cal evitar.
 • Col·labora en els aspectes mèdics amb els/les esportistes i amb qualsevol persona que realitza una activitat física.
  Ajuda el/la preparador/a físic o l'entrenador/a a dissenyar el programa d'exercicis més adients per a cada esportista, aportant la seva valoració, un control científic i un seguiment del rendiment esportiu.
  Realitza revisions de seguiment per avaluar l'evolució aconseguida després d'un període d'entrenament. Dissenya una nova sèrie d'exercicis, segons els resultats de la revisió.
 • Prevé les lesions que es poden produir per la pràctica esportiva.
  Ensenya l'esportista a conèixer els seus límits i a no forçar el seu organisme.
  Posa èmfasi en el treball preventiu de l'esportista, l'escalfament i els estiraments.
  Reforça la musculatura necessària per suportar la pràctica de cada tipus d'esport.
 • Diagnostica i tracta les lesions i disfuncions relacionades amb la pràctica esportiva.
  Explora el/la pacient lesionat/da mitjançant una exploració clínica, raigs x o ressonància magnètica.
  Valora el resultat de les proves i fa un diagnòstic.
  Proposa un tractament que pot incloure des d'un programa d'exercicis i d'altres recursos fisioterapèutics, com la termoteràpia, la massoteràpia, l'electroteràpia o la hidroteràpia, fins a una prescripció de medicaments o d'intervenció quirúrgica.
 • Promociona la salut global física i mental de totes les persones, a través de programes d'activitat física adequats a cada edat i condició.
 • Afavoreix l'autonomia dels/de les discapacitats/des i de les persones d'edat avançada prescrivint programes d'activitat física adients i personalitzats.
 • Prevé i tracta algunes malalties com la diabetis, la hipertensió, les cardiopaties o l'obesitat, amb programes adequats d'exercici físic.
 • Proporciona consells mèdics sobre els hàbits saludables i la seva importància en la salut física i mental (exercici físic, nutrició i estil de vida).
 • Participa activament en el desenvolupament de nous coneixements en l'àmbit de la Medicina de l'Educació Física i l'Esport i en la seva difusió.
  Col·labora en l'impuls de la recerca en àrees relacionades amb el rendiment i condicionament físic i la salut.
  Realitza o dirigeix projectes de recerca relatius al seu àmbit de treball.
  Participa en conferències i congressos.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE