Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

DNA Sequencer

Descripció

L'ADN, el material que forma els gens, és el portador de la informació de totes les funcions de les cèl·lules, teixits i organismes. Aquesta informació està escrita segons un codi de 4 lletres (ATGC). Coneixent la seqüència d'ADN, podem saber si un gen és correcte i funcional o si té errades que poden causar mutacions. La seqüenciació de l'ADN i la detecció de mutacions és una eina novadora i transversal que té diversos àmbits d'aplicació com el diagnòstic de malalties genètiques, la identificació d'ADN fòssils, el control del frau alimentari, etc.

El/la tècnic/a en seqüenciació genómica dissenya i realitza estudis per a la seqüenciació de l'ADN aplicat a aquests diferents àmbits i que permeten desxifrar el codi genètic de les espècies i material biològic analitzat.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Dissenya i realitza els experiments de seqüenciació d'acord amb les directrius establertes per l'investigador/a principal del centre o departament.
  • S'ocupa de l'obtenció de les seqüències d'ADN de les diferents mostres provinents de diferents laboratoris.
  • Extreu l'ADN de mostres biològiques (bacteris, virus, cèl·lules, llevats, etc.) a partir de kits comercials dissenyats per a l'obtenció de material genètic.
  • Controla el desenvolupament del procés de seqüenciació.
  • S'ocupa del manteniment de l'aparell de seqüenciació i de la disponibilitat dels kits.
  • Dóna suport al desenvolupament i a l'aplicació de nous protocols.
  • Participa en congressos i seminaris en els que pot presentar resultats de la recerca realitzada.
  • Està informat/da de les novetats en tècniques i protocols de seqüenciació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE