Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Psicoterapeuta o Psicòleg/òloga especialista en psicologia clínica

Descripció

La psicologia clínica i de la salut és el camp d'especialització de la psicologia que s'encarrega de la conducta humana i dels fenòmens psicològics que incideixen en la salut mental i el benestar integral de les persones.
Per aconseguir-ho, el/la psicòlog/òloga clínic/a utilitza mètodes i tècniques que provenen de l'observació i de la recerca científica per estudiar, explicar, prevenir, avaluar, diagnosticar, tractar i rehabilitar els aspectes psicològics que afecten negativament a la conducta, les emocions i o les relacions de les persones. La metodologia concreta que faci servir aquest/a professional dependrà del tipus d'orientació terapèutica amb la que treballi (psicoanalítica, conductual, gestàltica, transpersonal, sistèmica, etc.).

L'especialista en psicologia clínica pot atendre a usuaris individuals, parelles, grups i comunitats, infants, adolescents, persones adultes i gent gran. És habitual que en funció de les intervencions que faci s'acabi especialitzant en un tipus d'atenció concreta: infantil, addiccions, teràpia de parella o trastorns alimentaris entre d'altres. Així mateix, també pot treballar en situacions d¿emergència, atenent víctimes o persones implicades en l¿emergència o accident, familiars i d¿altres professionals vinculats.

Tasques

El ventall de tasques que pot realitzar aquest/a professional és molt ampli i aquestes es materialitzaran en funció de la institució on treballi. Així, de forma genèrica podem descriure:
 • Avaluació i diagnòstic:
  Entrevista en profunditat a les persones, recull i analitza el motiu de consulta i la informació pertinent per valorar les alteracions o trastorns psicopatològics.
  Historitza les persones per tal d'identificar totes les variables que influeixen, i avalua els factors de risc associats, els factors de protecció i els recursos d'afrontament.
  A partir de tota la informació recollida, realitza el diagnòstic i elabora informes, certificats i peritatges psicològics.
 • Tractament:
  Dissenya el tractament específic, programa les sessions de treball i elabora els materials i recursos psicològics necessaris.
  Aplica el tractament, ajudant a la persona a alleugerir el seu patiment i el del seu entorn relacional.
  Desenvolupa accions per promoure la salut, potenciant els recursos de la persona per mantenir la millora assolida i evitar l'aparició de trastorns psicopatològics o facilitar la detecció precoç.
  Estimula una comunicació efectiva i una bona relació terapèutica amb els pacients, familiars i població a qui s'adreça la intervenció.
 • Treball en equip i en xarxa:
  Coopera amb d'altres professionals per assolir una òptima atenció a la ciutadania. Dissenya i realitza actuacions i tractaments conjunts.
  Es coordina amb altres administracions i organitzacions alienes a la seva organització que puguin oferir suport i recursos. En cas necessari, deriva casos als/a les professionals que considera més oportuns.
  Actualitza els seus coneixements tècnics i intercanvia informació i experiències.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE