Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'aparició de la química computacional i els assajos d'alt rendiment van crear la necessitat de mantenir de manera estandarditzada i traçable un gran nombre de compostos. La quimioteca és una col·lecció de molècules d'origen químic o procedent d'extractes naturals, emmagatzemades, catalogades i caracteritzades segons la seva estructura i altres paràmetres d'activitat si es tenen. Es tracta d'un conjunt de compostos, anomenat sovint llibreria, amb un nombre variable (des de milers fins a milions) de mostres de les quals es té una traçabilitat total, tant de la seva procedència com d'usos posteriors en els diferents assaigs biològics.

El/la responsable de quimioteca és la persona encarregada d'assegurar la integritat, la perdurabilitat i traçabilitat dels compostos que hi ha en un centre de recerca o empresa. Pot ser un departament independent o estar integrant dins l'estructura de química mèdica.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Estableix el sistema de gestió i assegurament de la qualitat de la quimioteca, dissenyant els processos d'entrada, sortida i controls intermedis dels compostos.
  • Conjuntament amb el departament de química mèdica analitza les necessitats de compra de compostos de procedències variades que complementin els que es sintetitzen internament al laboratori, segons les prioritats de línies de recerca estratègiques establertes. També conjuntament dissenya i implementa el sistema de classificació i traspàs dels productes originats al departament de química mèdica a la quimioteca.
  • Duu a terme la preparació dels compostos segons les peticions dels departaments biològics per a la realització dels assaigs experimentals.
  • En el cas de productes que ja estiguin en fases de desenvolupament regulatori, es tracten i manipulen sota normes BPLs i segons Procediments Normalitzats de Treball que es desenvolupen conjuntament amb els/les responsables de qualitat i d'afers regulatoris.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE