Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'assistent/a personal s'encarrega de donar suport i ajudar en les activitats de la vida diària a persones que, per les seves condicions o diversitat funcional, presenten dificultats o no poden realitzar-les per si mateixes. La seva missió principal és fomentar el projecte de vida independent de la persona que atén, facilitant l'exercici de l'autodeterminació, com a alternativa a la seva institucionalització i garantint els seus drets com a ciutadà en igualtat de condicions.

Concretament, l'assistència personal està orientada a cobrir les necessitats personals en qualsevol àmbit de la vida, així que aquest/a professional pot donar suport en accions molt diverses (higiene personal, alimentació, mobilitat, relacions socials, família, educació, formació, treball, participació ciutadana, lleure o altres) que vindran determinades pel projecte vital de la persona que assisteix.

La figura d'assistent/a personal, que ofereix els seus serveis principalment a persones amb discapacitat, va dirigida a l'apoderament de les persones més enllà de les seves limitacions i per tant, és la persona usuària qui decideix quan, com i en quines activitats de la seva vida farà ús d'aquest suport. Tot això comporta un servei molt flexible, adaptat a necessitats canviants i que prioritza la llibertat de decidir, la independència i la capacitat d'improvisació per part de la persona assistida.

Per últim, cal tenir en compte que, per accedir als serveis d¿assistència personal a través de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), existeixen dues modalitats:

 • L'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives fora de la llar habitual.
 • L'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària, que fa referència a les activitats que la persona realitza de forma habitual, dintre i fora de la llar, que afavoreixen el desenvolupament d'una vida autònoma i independent.

Tasques

Les funcions de l'assistent/a personal es poden agrupar en tres categories principals:

De caire assistencial
 • Suport a la higiene i la cura personal: higiene corporal, ajuda amb les necessitats fisiològiques i altres tasques relacionades amb la cura personal (rentar-se les dents, pentinar-se, afaitar-se, depilar-se o vestir-se).
 • Cura de la salut: realització de cures menors d'acord amb les prescripcions mèdiques excepte en aquells casos que sigui exigible un títol sanitari; administració de la medicació; etc.
 • Ajut en la ingesta de menjar.
 • Mobilitzacions: ajudar a llevar-se i ficar-se al llit; caminar i asseure's; realitzar desplaçaments i canvis posturals; etc. En alguns casos pot fer ús d'ajudes tècniques (grues, cadires de rodes, cadires de bany, etc.).

D'ajuda domèstica
 • Neteja, ordre i manteniment de la llar en bones condicions d'higiene i salubritat.
 • Rentat del parament de la llar, rentat i planxat de roba i suport en l'ús d'electrodomèstics.
 • Preparació i cuinat dels aliments.
 • Suport en la cura de plantes i/o animals.

D'acompanyament
 • Acompanyament en gestions quotidianes i desplaçaments: anar a la feina, a estudiar, a visites mèdiques, al banc, etc.
 • Suport en les compres diàries, tant de menjar com d'altres productes d'ús freqüent.
 • Acompanyament en activitats d'oci i viatges.

Altres
 • Suport en totes aquelles accions no recollides anteriorment, que impliquin el desplegament del projecte de vida de la persona usuària.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE