Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Infermer/a especialista en malalts crítics

Descripció

L'infermer/a de malalts crítics treballa en els serveis de medicina intensiva, urgències i emergències, tenint cura de les persones que es troben en situació crítica. Fa una valoració de les necessitats de la persona malalta i li proporciona diferents cures d'infermeria. Per tal d'adequar les cures i de gestionar els seus recursos de manera òptima, aplica el raonament i el judici crític, tenint en compte els avenços en les ciències de la salut i l'ús de les noves tecnologies.

L'infermer/a de malalts crítics treballa com a membre d'un equip interdisciplinari format per diferents professionals de la salut, i la seva aportació és la que garanteix la continuïtat de les cures al/a la pacient. El paper d'aquest/a professional d'infermeria contribueix de manera essencial a la millora de la qualitat de l'atenció al malalt en estat crític i a la seva família.

Tasques

Com qualsevol altre infermer/a, les seves tasques no es limiten només a l'assistència a la persona malalta. L'infermer/a de malalts crítics també dóna suport a la família i porta a terme altres tasques relacionades amb la docència (té al seu càrrec estudiants de la diplomatura i de postgraus d'infermeria), l'educació a pacients i familiars, la recerca i la gestió. A continuació, resumim algunes de les tasques que realitza:
 • Identifica les necessitats alterades (respiració, hemodinàmia, nivell de consciència, alimentació, entre d'altres) del/de la pacient i li proporciona les cures adequades per satisfer-les.
  Promou un entorn saludable i segur, tenint en compte la situació del/de la pacient.
 • Gestiona i distribueix els recursos (material, temps, etc.) i estableix mètodes de treball per a la correcta prestació de les cures d'infermeria.
  Participa en les decisions i criteris de priorització en les mesures terapèutiques i en l'elaboració de protocols i procediments.
 • Coneix la fisiopatologia de les principals patologies dels/de les pacients d'urgències i emergències i dels ingressats en les unitats de cures intensives (respiratòries, cardíaques, neurològiques, digestives, obstètriques, toxicològiques, etc.) i aplica les tècniques diagnòstiques i les mesures terapèutiques adients a cada situació.
 • Coneix i fa ús dels sistemes de monitorització i d'instrumentació, així com els principis generals i específics dels tractaments en l'àmbit de les malalties crítiques.
 • Coneix la utilització dels fàrmacs habitualment emprats en UCI, urgències i emergències (sedants, analgèsics, substàncies vasoactives, etc.) i les seves aplicacions clíniques. Administra els fàrmacs i proporciona les cures que es deriven de les seves aplicacions.
 • En cas que sigui necessari, aplica tècniques de suport vital avançat, tant de tipus ventilatori com circulatori, ressuscitació cardiopulmonar i cures postreanimació.
 • Coneix, entén i prevé les complicacions que es poden produir a la UCI, mantenint les condicions adequades per a la posterior recuperació. Algunes complicacions poden ser:
  L'impacte del pla anestèsic en pacients crítics, aplicant cures postoperatòries en els malalts quirúrgics.
  Les infeccions que es poden adquirir a la UCI, avaluant de forma adient els/les pacients que les adquireixen.
  D'altres complicacions també poden ser nafres, problemes de musculatura, etc.
 • Identifica els problemes bioètics i aplica el raonament i judici crític en la seva anàlisi i resolució.
 • Dóna suport a la família, proporcionant la informació, l'acompanyament i l'educació adequats a la situació de la persona malalta i el seu entorn. En cas de situació terminal, acompanya en el procés de morir dignament.
 • Du a terme projectes de recerca en el seu àmbit de competències.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE