Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en química teòrica i computacional; Especialista en aplicacions informàtiques químiques; Tècnic/a de modelització molecular.

Descripció

La química computacional és una disciplina que permet la investigació a nivell d'àtoms, molècules i macromolècules, amb això intenta resoldre els problemes que la química tradicional no pot tractar experimentalment i proporciona dades quantitatives. S'inclouen aspectes com el modelatge molecular, els mètodes computacionals, el disseny molecular assistit per ordinador, les bases de dades químiques i el disseny de síntesis, per fer això s'apliquen mètodes de mecànica molecular i estadística i de química quàntica i la potència de càlcul dels ordinadors. En el curs de las dues últimes dècades, aquesta disciplina ha passat de ser un camp d'investigació cultivat per un nombre reduït de pioners/es especialistes a ser una àrea multidisciplinar.

El/La tècnic/a en química computacional forma part d'un equip de feina de R+D i es dedica a desenvolupar noves metodologies computacionals, al disseny de possibles compostos actius que recolzen la feina dels programes de descobriment de fàrmacs i nous materials, a l'anàlisi de les dades obtingudes i a la recerca i la creació de bases de dades de molècules petites, estructures proteiques i biblioteques de lligands. Els coneixements especialitzats que es requereixen són importants, però és fonamental una habilitat intel·lectual excel·lent i una experiència prèvia en feines de recerca.

Tasques

  • Participa en el disseny i el desenvolupament d'eines estadístiques i de mètodes nous d'anàlisi de dades, de manera que obté informacions sobre estructures químiques, biològiques i farmacològiques per ajudar al descobriment i l'optimització de fàrmacs, materials nous i altres compostos d'interès.
  • Desenvolupa programes informàtics per estudiar dades procedents de molècules i reaccions, per la qual cosa treballa estretament amb els especialistes en síntesi, farmacologia, cristalografia i altres camps professionals.
  • Monitoritza i avalua noves tecnologies computacionals i manté contactes amb la comunitat científica i institucions acadèmiques.
  • Interacciona amb altres tècnics/ques en la resolució de problemes químics, entre els quals s'inclouen la validació de dianes, la distribució energètica, els mecanismes de reacció i la dinàmica molecular.
  • Participa en la coordinació i monitorització de projectes externs i interns i de col·laboracions institucionals.
  • Dissenya i manté bases de dades i fa cerques a bases de dades internacionals.
  • Redacta articles científics per a revistes del sector, participa en reunions i congressos nacionals i internacionals i prepara metodologies per als altres tècnics del departament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE