Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Systems biology specialist

Descripció

La biologia de sistemes (o biologia sistèmica) és una disciplina apareguda al voltant de l'any 2000. Es basa en l'estudi d'un organisme o sistema biològic, vist com un sistema integrat i interrelacionat de gens, proteïnes i reaccions bioquímiques que donen lloc a processos biològics. En lloc d'analitzar els components individuals d'un organisme, els/les biòlegs/ògues de sistemes es centren en tots els components i les seves interaccions com a part d'un únic sistema, la biologia de l'organisme.

Pràcticament qualsevol procés biològic pot ser objecte d'estudi per part de la biologia de sistemes, com per exemple, el creixement d'una cèl·lula, la interacció entre dos bacteris o la circulació sanguínia en un organisme.

L'especialista en biologia de sistemes s'encarrega de reconstruir i modelitzar les diferents xarxes d'interacció molecular que es produeixen dins d'un sistema biològic o procés, amb la finalitat de buscar propietats emergents d'interès biomèdic/biotecnològic.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Col·labora amb biòlegs/ògues, matemàtics/ques i enginyers/es per proposar noves hipòtesi de recerca en els sistemes biològics objecte d'estudi.
  • Contrasta els resultats obtinguts amb l'aproximació clàssica (no integrada com en la biologia sistèmica).
  • Dissenya models i algoritmes matemàtics que puguin explicar alguns dels fenòmens biològics estudiats o fer prediccions de potencials noves interaccions i n'escriu els informes de resultats.
  • Integra i explota una gran quantitat de dades i coneixement procedents d'estudis experimentals i plataformes o disciplines (genòmica, transcriptòmica, proteòmica o fisiologia).
  • Realitza estudis de comprovació de la qualitat dels models descrits mitjançant la comparació entre les simulacions numèriques i les dades experimentals.
  • Integra el coneixement de diferents plataformes o disciplines (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, fisiologia, patologia, etc.).
  • Participa en congressos i seminaris de l'especialitat i en pot escriure articles en revistes especialitzades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE