Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Economista de la salut

Descripció

La farmacoeconomia és l'estudi dels costos i beneficis dels tractaments i de les tecnologies mèdiques. Aglutina coneixements d'economia, d'epidemiologia, d'anàlisi de decisions i de bioestadística. Degut a les pressions econòmiques sobre els sistemes d'atenció a la salut, la innegable visibilitat de la quantia del consum de medicaments i la creixent competència pel mercat de l'atenció a la salut als Estats Units, s'ha potenciat el desenvolupament de mètodes per avaluar els costos i resultats de l'atenció sanitària.

La farmacoeconomia s'està convertint en una part integrant del desenvolupament i la comercialització de medicaments i, en conseqüència, cada dia són més freqüents els protocols d'assajos clínics que inclouen la recollida de dades necessàries per a l'anàlisi farmacoeconòmica.

El/la responsable de farmacoeconomia és la persona que s'encarrega de confeccionar i dur a terme aquests protocols i estudis en la indústria farmacèutica.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Elabora l'estratègia del dossier econòmic local de suport a la negociació de preu i reemborsament dels productes de la companyia.
  • Coordina i elabora del dossier farmacoeconòmic de producte per als comitès d'avaluació de medicaments a nivell central i de les comunitats autònomes i dels hospitals, i els presenta en els diferents comitès, quan es requereix.
  • Adapta els models farmacoeconòmics existents, i en crea de nous en resposta a les necessitats existents.
  • Participa en l'elaboració de protocols d'estudis de càrrega de malaltia i qualitat de vida, en la inclusió de variables de farmacoeconomia.
  • Es coordina amb els departaments implicats: market access, màrqueting, business intelligence, key account managers (grans comptes), relacions institucionals i direcció general.
  • Assisteix a reunions i congressos internacionals
  • Elabora documents de suport a productes, basats en les avaluacions econòmiques.
  • Defineix el Pla de Farmacoeconomia per als productes en promoció prioritària o en fase de prellançament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE