Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en e-Salut, Expert/a en e-Health

Descripció

L'expert/a en salut digital és un/a professional d'alta qualificació tècnica en tecnologies digitals, informàtica i telecomunicacions capaç de desenvolupar els equipaments, els ginys i els sistemes digitals que han de permetre el desenvolupament de noves tecnologies i serveis mèdics que seran aplicats a la pràctica de la salut. En conseqüència, aquest/a professional acostuma a treballar en empreses proveïdores de tecnologia (maquinari i programari), equipaments, ginys i serveis relacionats amb la salut.

La salut digital -caracteritzada per l'automatització de processos de suport a la gestió mèdica i la no presencialitat entre pacient i professional de la salut- és un camp emergent on hi conflueixen la informàtica mèdica, la voluntat de millora de la salut pública, la prestació de serveis mèdics de manera més eficient i els desenvolupaments en les tecnologies de la informació i la comunicació a través d'internet i els desenvolupaments en tecnologies digitals que hi estan connectats, com per exemple la possibilitat d'emmagatzemar i gestionar dades en el núvol, apps o xatbots.

Aquesta disciplina es defineix, doncs, per l'aplicació d'aquestes tecnologies al camp de la salut i té el seu origen en la voluntat de fer un millor seguiment de la salut dels pacients. La necessitat d'automatitzar aquests procediments respon, en primer lloc, a la mateixa complexitat en la gestió dels fitxers i els expedients mèdics i, en segon lloc, a les possibilitats de les tecnologies de l'informació i la comunicació. Tot això ha desembocat en el desenvolupament i l'adopció de sistemes electrònics de gestió i seguiment dels historials dels pacients, incorporant la interacció amb la persona que requereix un tractament.

En definitiva, el sistemes en salut digital permeten que els professionals sanitaris centrin la major part de la seva atenció en el o la pacient, alhora que els registres s'automatitzen, els pacients veuen reduït el seu temps d'espera en ser atesos i s'eliminen barreres administratives en la prescripció de medicaments. Per tant, la salut digital introdueix noves formes de proporcionar serveis sanitaris que faciliten la col·laboració entre diferents institucions sanitàries i permeten compartir informació crucial, permetent noves formes d'interacció amb els pacients.

Tasques

  • Desenvolupa ginys i equipaments resultat de la convergència de dispositius mèdics amb la connectivitat i la tecnologia de consum, mitjançant enfocaments pràctics que equilibren els beneficis i els riscos, en els següents camps de la salut digital: programari, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic -machine learning- en programari com a dispositiu mèdic; ciberseguretat, funcions de programari de dispositius (incloses les aplicacions mèdiques mòbils) sistemes de dades i interoperabilitat de dispositius mèdics, dispositius mèdics en línia per facilitar videoconferències, la supervisió remota de pacients o la salut mòbil, entre altres.
  • Analitza els objectius d'un projecte en salut digital, estudiant-ne les necessitats tecnològiques, l'entorn de la prestació del servei de salut en el que s'insereix el projecte i avalua els costos financers del mateix. Aporta la solució tecnològica en forma de ginys, equipament i programari i proposa i argumenta solucions, definint els canvis organitzatius i tecnològics i les inversions necessàries.
  • Instal·la o dirigeix la instal·lació dels diferents sistemes de software i hardware i dels equipaments complementaris necessaris i les xarxes de comunicacions que permetin la interconnexió dels centres de salut, centres sociosanitaris o domicilis familiars amb els i les professionals de la salut per accedir a les consultes mèdiques
  • Proposa plans i sistemes d'e-Salut per tal millorar la prestació sanitària, facilitar l'accés a tota la ciutadania, agilitzar la tasca dels professionals de la salut, afavorir la continuïtat de l'atenció entre els diferents nivells assistencials, optimitzar els tràmits administratius i millorar l'eficiència del sistema. També avalua i argumenta els beneficis que suposarà el projecte, basant-se en estudis de viabilitat i avaluació del cost-benefici.
  • S'ocupa del manteniment dels equips i de l'adequació als canvis que es puguin produir en l'organització o en els nous coneixements i tècniques mèdiques.
  • S'encarrega de formar als i les professionals de la salut que utilitzaran els sistemes de salut digital implantats i elabora protocols de procediments.
  • Facilita al personal mèdic que ha de prendre una decisió les eines digitals i una visió integral de la salut del pacient mitjançant l'accés a les dades, i els aporta un major control sobre la seva salut. Els sistemes implementats apoderen les persones que reben un tractament per prendre decisions més ben informades sobre la seva pròpia salut (prevenció, diagnòstic precoç de malalties, gestió de les afeccions cròniques fora dels entorns tradicionals d'atenció mèdica).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE