Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El o la dependent/a tècnic/a de farmàcia és la persona que dispensa medicaments i productes de parafarmàcia, és a dir, productes relacionats amb la salut, la higiene corporal, l'estètica, la cosmètica o la dietètica, i que requereixen d'un assessorament tècnic especialitzat. En alguns establiments farmacèutics també es comercialitzen aparells d'ortopèdia.

Aquest/a professional pot trobar-se davant de dues situacions: clientela que cerca productes amb prescripció mèdica; i aquelles persones que cerquen assessorament professional. És per això que ha de tenir prous coneixements per a dur a terme accions d'assessorament en qüestions mèdiques i estètiques, tot i que mai no pot substituir el criteri dels professionals de la medicina. En aquest sentit, la seva tasca no es cenyeix només a la venda i distribució d'aquests productes sinó també a transmetre informació a la clientela sobre la seva utilització, com s'han d'administrar (de forma personalitzada) o d'altres aspectes que no els ha explicat un/a facultatiu/va mèdic/a.

Habitualment, aquest perfil professional està en dependència del o la responsable d'establiment.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil són:
 • Rep i atén a la clientela que s'adreça a la botiga.
 • Entén i diagnostica les necessitats de la clientela, utilitzant els mitjans tècnics pertinents i els protocols establerts per a cada cas.
 • Informa, assessora i aconsella a la clientela sobre els productes en els quals mostra interès.
 • Empaqueta els productes venuts i realitza el cobrament a la clientela.
 • S'encarrega de controlar els subministraments dels productes (recepció, emmagatzematge, revisió, manteniment d'existències, etc.).
 • Realitza tasques administratives lligades a la gestió de receptes mèdiques, cobrament, control de caixa i tramitació de liquidacions transferides.
 • Gestiona l'estoc de productes per tal d'evitar caducitats.
 • Emet i transmet les comandes a proveïdors.
 • Gestiona la recollida selectiva de medicaments i altres productes caducats i els fa arribar als punts de recollida selectiva pertinents.
 • En ocasions, realitza anàlisis clíniques i proves mèdiques de nivell elemental.
 • En ocasions, prepara formules magistrals a partir de principis actius.
 • Pot assumir la funció d'encarregat/da en absència d'aquest/a.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE