Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en indústria càrnia d'elaboració de productes carnis

Descripció

El/la carnisser/a és la persona experta en carn que s'ocupa de la seva manipulació, conservació i venda, així com de l'elaboració dels productes carnis derivats, per a consum humà o ús industrial.
Aquest/a professional coneix molt bé el producte amb què treballa i les tècniques de tall, fet que li permet desenvolupar operacions de manipulació, com l'especejament o el filetejat i aproximar al màxim cada peça de carn. També s'ocupa d'elaborar productes derivats com hamburgueses, salsitxes, mandonguilles, entre d'altres, complint amb la normativa vigent i mantenint la qualitat i higiene requerides.

El/la carnisser/a pot treballar a un obrador, realitzant especejament i elaboracions industrials, o a una carnisseria, atenent a la clientela. En aquest últim cas s'encarrega de l'atenció i venda directa, informant sobre l'oferta de xai, vedella, bou, porc i aviram així com dels productes xarcuters i/o altres elaborats, destacant-ne l'origen i la traçabilitat del producte per accentuar la seva qualitat. A més, realitza tasques d'assessorament sobre receptes (estofats, talls rodons, farciments, etc.) i tipus de producte carni que es necessita per cadascuna o bé informa sobre els temps de conservació i d'altres recomanacions per garantir un consum òptim del producte i la satisfacció de la clientela.

Tasques

  • Controla la recepció de les matèries primeres càrnies i materials auxiliars, subministrats pels diversos proveïdors, garantint la correspondència amb les mercaderies sol·licitades, així com la revisió que les condicions tècniques i higièniques compleixen la normativa sanitària vigent.
  • Realitza operacions de tall i manipulació de productes carnis, desossant, filetejant, separant-ne les costelles, especejant canals de boví, porcí, oví, conill, etc. obtenint així les diferents peces i unitats idònies per a la venda, ja sigui a través de l'ús del ganivet o de maquinària específica.
  • Elabora preparats carnis com xoriços, salsitxes o hamburgueses, incorporant ingredients (espècies, condiments i additius) a través de diferents mètodes (picat, embotit, pastat, emulsionat) i utilitzant en cada cas els equips necessaris.
  • Envasa els productes resultants del tall o elaboracions i els etiqueta adequadament.
  • Aplica els tractaments de fred industrial per conservar les peces, productes carnis, i la resta de productes auxiliars en els dipòsits i càmeres de refrigeració atenent les seves característiques específiques de conservació (en funció de la caducitat, utilitat, mida, resistència i altres criteris).
  • S'encarrega de tenir l'espai de treball i les eines netes, ja sigui el taulell i zona de treball si treballa a una carnisseria, o de la sala d'especejament si treballa a un obrador.
  • Aplica les normes de seguretat alimentària i higiènico-sanitàries requerides en cada part del procés.
  • Si treballa a una carnisseria, es responsabilitza de tot el procés de venda i atenció a la clientela. Assessora sobre el producte, el prepara segons els requeriments, el pesa, l'embolica i realitza el cobrament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE