Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Recepcionista d'establiments col·lectius (residències, centres penitenciaris, hospitals, centres cívics etc.)

Descripció

El/La recepcionista d'establiments col·lectius s'encarrega d'informar sobre els serveis de l'entitat que representa i d'acollir i assistir a les persones usuàries o visitants. A més, és responsable de custodiar i entregar les claus o targetes d'accés de les habitacions o sales, ocupar-se de la vigilància de l'entrada i sortida de l'espai i de l'operativa de distribució dels equipatges o altres pertinences i materials de les persones que fan ús de l'establiment.

Aquest perfil professional assumeix funcions comercials, administratives i de caràcter informatiu. És la primera impressió que rep la persona quan arriba i, per tant, ha de donar una imatge que transmeti eficàcia i professionalitat, perquè la seva feina constitueix una autèntica targeta de presentació per a l'establiment.

Tasques

Organitza i gestiona la recepció, les àrees comunes i d'estada de l'establiment
  • Informa les persones sobre els serveis generals i complementaris de l'establiment i, en alguns casos, els comercialitza.
  • S'encarrega de l'entrega de claus o targetes d'accés a les habitacions o sales i, en cas necessari, recepciona i acompanya a la clientela a aquests espais.
  • Es fa càrrec de la distribució de correspondència, paqueteria o equipatges dins de l'establiment.
  • Vigila i gestiona els accessos, tot controlant l'entrada i sortida de persones, béns o activitats i realitza el registre de documentació, quan es requereix, segons la normativa legal.
  • Controla la consigna, la caixa de seguretat i el parking, si l'establiment en disposa.
  • Si treballa a un hotel, gestiona les reserves, facilita informació a les persones usuàries sobre llocs d'interès i tramita entrades (esdeveniments, espectacles) així com serveis externs (lloguer de cotxes, visites per la ciutat). L'objectiu és aconseguir un nivell d'ocupació òptim i que les persones allotjades tornin en el futur al mateix establiment.

Factura i cobra els serveis prestats (en cas d'establiments comercials)
  • Controla tots els serveis prestats i s'encarrega incloure'ls a la factura.
  • Gestiona tant dels cobraments en efectiu com del seguiment i cobrament final dels crèdits.

Participa en la gestió de qualitat de l'establiment
  • Atén les persones usuàries per solucionar qualsevol incidència d'ordre pràctic.
  • Centralitza les impressions, els suggeriments i les queixes de les persones que fan ús de l'establiment i ho transmet a gerència i als departaments competents, a fi de millorar el servei.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE