Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La director/a de restaurant és responsable de planificar l'estratègia empresarial d'aquests establiments i coordinar les accions necessàries per al seu correcte funcionament. La feina d'aquest/a professional assegura la rendibilitat econòmica i comercial del restaurant, però també imprimeix un segell particular a l'establiment en definir la política de preus, l'oferta gastronòmica i el tipus de client a qui va dirigida.

Tasques

  • És responsable de la gestió econòmica i financera de l'establiment (elaboració d'estats financers, control de costos, anàlisi de la rendibilitat, sistemes de finançament, etc.).
  • Defineix la política de preus de l'establiment.
  • Contracta el personal del restaurant, s'encarrega de la seva formació i de l'organització i supervisió de la seva feina.
  • Pot intervenir en el procés de disseny i ambientació del local.
  • Supervisa els menús elaborats pel xef i comprova que s'adeqüin a l'oferta gastronòmica de l'establiment.
  • Estableix la política de compres, tant de matèries primeres com de la maquinària i instal·lacions necessàries.
  • Estableix l'estratègia de comunicació del restaurant i les accions necessàries per a la seva correcta promoció.
  • Controla que la qualitat de l'oferta de serveis de l'establiment i de l'atenció al client siguin les adequades.
  • En alguns restaurants atén personalment les reserves dels clients i fins i tot les possibles queixes i reclamacions.
  • Posa en pràctica les mesures necessàries per tal que es compleixi la normativa de seguretat i higiene laboral.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE