Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que organitza, gestiona, coordina, controla i comercialitza tots els departaments d'un establiment turístic, d'oci, de salut, de cultura o de negocis. És el/la màxim/a responsable a l'hora d'aconseguir la satisfacció dels clients.

Tasques

 • S'ocupa de la planificació estratègica i operativa de l'establiment.
  Determina el tipus de prestacions de l'establiment, la categoria dels serveis i els patrons i els nivells de qualitat.
  Estableix processos de control administratiu i de prestació de serveis.
  Defineix l'organigrama, descriu els diferents llocs de treball i les responsabilitats respectives.
  Desenvolupa una estratègia de comunicació amb la finalitat de comercialitzar l'empresa.
 • Gestiona l'activitat de l'establiment i la comercialització dels serveis que s'hi ofereixen.
  Controla la qualitat dels serveis.
  Es responsabilitza del bon funcionament de l'equip humà de les àrees següents: recepció, administració, comercial, allotjament, restauració, manteniment i activitats complementàries -d'animació, esportives, etc.
  Dissenya ofertes per implementar l'estratègia comercial.
  Determina i controla els preus dels serveis, atén la demanda, la competència i el posicionament de l'establiment en el mercat.
  Controla el pressupost per complir els objectius de rendibilitat econòmica i n'analitza les possibles desviacions.
 • En el cas de cadenes hoteleres, és la principal persona interlocutora amb els serveis centrals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE