Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Front Office Manager, Front Desk Manager.

Descripció

L'encarregat/da de recepció i reserves és qui s'encarrega d'organitzar, dirigir i controlar l'àrea de recepció. Gestiona l'oferta d'habitacions així com la seva contractació anticipada, tenint en compte les reserves, entrades, sortides, facturació i situacions especials (canvis, overbooking, no shows, etc.), i optimitza els recursos materials i humans amb l'objecte d'oferir una major qualitat de servei al client, una major satisfacció del personal treballador, i la màxima ocupació de l'allotjament. A més d'assolir els objectius d'ocupació desitjats, s'encarrega de garantir que el funcionament de l'àrea de recepció estigui en consonància amb la filosofia de l'establiment.

La recepció i l'experiència de la clientela en el procés de fer una reserva és el primer i principal contacte que es té amb l'establiment hoteler, per aquest motiu és molt important transmetre una impressió adequada de professionalitat, qualitat i hospitalitat. Per aconseguir-ho, l'encarregat/da de recepció i reserves ha d'assegurar la correcta formació de l'equip i optimitzar els processos i operacions pròpies del departament de recepció.

Tasques

Entre les principals tasques destaca: Gestió de les reserves:
 • Ha de conèixer a la perfecció l'oferta de serveis de l'allotjament i les condicions d'ús, a fi de poder informar adequadament a la clientela així com tenir un domini de les tarifes, promocions, descomptes, formes de pagament...
 • Tramita i registra les reserves tant d'allotjament com de serveis en temps real ajustant el seu preu a l'oferta existent en cada moment.
 • Té coneixements dels diferents tipus de reserves existents (back to back, series, FIT).
 • Controla en tot moment la disponibilitat de places, mantenint al dia el planning de reserves.
 • Tramita les anul·lacions i les modificacions de les reserves.
 • Coneix agències, empreses, centrals de reserves, etc. que són les fonts de clients habituals i el vincle que aquestes tenen amb l'allotjament.
 • Actualitza el fitxer que conté les dades de la clientela.

Gestió del personal de recepció
:
 • Selecciona el personal i en gestiona la formació, els torns i les vacances. Col·labora amb el departament de Recursos Humans en la gestió d'altes, baixes, permisos, nòmines etc. corresponents a l'equip de recepció.
 • Comunica al personal els objectius empresarials i departamentals establerts.
 • Planifica, organitza i supervisa les tasques del personal.

Control i innovació en el departament de recepció
:
 • Controla de els fulls de reserva diàris per assegurar el correcte compliment d'aquestes i detectar possibles incidències en el llistat d'arribades (reserva VIP, persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, famílies amb menors...).
 • Supervisa l'assignació d'habitacions.
 • Gestiona les 'quotes' o grups d'habitacions pendents de reserva assignats als diferents intermediaris turístics.
 • Controla la facturació diària i supervisa el correcte tancament de les factures emeses a la clientela i les derivades del departament de comptabilitat.

Gestió dels resultats econòmics del departament
:
 • Gestiona el pressupost establert per a la seva àrea.
 • Utilitza els recursos de la manera més eficient.
 • Interpreta els resultats mensuals del pressupost i adopta les accions correctores que siguin necessàries.

Gestió dels recursos materials
:
 • Controla amb el/la cap de Compres, els estocs de material d'oficina, informatiu i de recepció del departament.
 • Planifica amb el departament de manteniment, la freqüència de la neteja en les àrees del departament.
 • Supervisa la conservació dels uniformes del personal i el mobiliari de la recepció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE