Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gerent de botiga, Cap de botiga, Cap d'àrea o Responsable de secció

Descripció

L'encarregat/ada de botiga és el/la professional responsable de la gestió total de l'establiment. S'encarrega d'àmbits com la gestió del personal (fix o temporal), control dels inventaris i estocs, gestió de la imatge de la botiga i del seu manteniment (instal·lacions), seguiment d'assoliment de les vendes segons objectius així com de la implementació de les polítiques de l'empresa.

Normalment aquest perfil està en dependència de la Direcció Comercial o de Gerència i molt sovint és el vincle d'unió entre punt de venda i l'empresa central.

Tasques

Les tasques que duu a terme l'encarregat/ada de botiga són les següents:
 • Direcció de l'equip comercial de l'establiment:
  Contracta i gestiona l'equip humà al seu càrrec segons les necessitats de l'establiment i manté una base de candidatures per si cal suplir baixes.
  Organitza i distribueix les feines de l'equip (dependents/es, caixers/es, etc.). i en funció de les persones disponibles, organitza els torns de treball per tal d'assegurar el bon funcionament de l'establiment i la satisfacció de la clientela.
  Fa el seguiment dels controls d'horaris i vacances del personal.
  S'encarrega de la formació de l'equip comercial.
 • Responsable del manteniment correcte del local:
  Supervisa el manteniment general de la botiga i del magatzem i contracta els serveis necessaris per fer-lo.
  Revisa els aparadors i magatzem i controla que hi hagi una correcta rotació dels productes.
 • Responsable de l'organització i gestió del local:
  Actua com a interlocutor/a entre el personal de l'establiment i la direcció o la gerència.
  Supervisa que s'apliqui la filosofia de l'empresa, així com d els procediments i directrius procedents de la central.
  Controla el compte d'explotació per arribar als objectius de venda fixats així com la caixa, la facturació i el pressupost de la botiga.
  Vetlla per la imatge corporativa de l'empresa, i actua com a Relacions Públiques i com a interlocutor/a davant de la clientela.
  Genera comandes per mantenir els estocs de productes a uns nivells òptims per a les vendes i és responsable de la realització de l'inventari.
  Gestiona les campanyes de màrqueting segons la situació particular de la botiga.
  Planifica els temes d'aparadorisme i gestió de marxandatge (merchandising) per atreure compradors/es potencials.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE