Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ajudant de bodega

Descripció

Persona encarregada d'assistir al departament de compres, bodega o economat. La seva responsabilitat principals és el manteniment en bones condicions de l'espai destinat a l'emmagatzematge i d'aprovisionar als diferents departaments amb els productes demanats.

Tasques

 • Mantenir en bones condicions higièniques l'espai del magatzem.
  Supervisar la netedat de l'espai.
 • Assegurar-se del bon estat de manteniment del magatzem.
  Supervisar el correcte funcionament de les instal·lacions del magatzem i donar avís al/a la cap de manteniment en cas d'incidència.
 • Rebre les mercaderies i comprovar la seva correspondència amb les comandes realitzades pels departaments.
  Lliurar als diferents departaments els productes encarregats.
 • Emmatgatzemar els productes a l'economat a l'espera de la seva distribució o ús.
  Complir amb les normes i control de recepció de mercaderies i el seu posterior emmagatzematge.
  Assegurar el manteniment de la traçabilitat en tots els productes alimentaris Capacitat de reproduir l'historial d'un producte a fi de localitzar ràpidament l'origen dels problemes que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i evitar-los en un futur.
 • Assistir al cap de magatzem en les funcions que li siguin requerides: control de l'ordre i ubicació dels productes, control de les dates de caducitat, control dels estocs, etc..

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE