Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Director/a d'empresa de serveis turístics i culturals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a d'empresa de lleure i turisme rural o Director/a d'empresa de serveis culturals

Descripció

El/La director/a d'empresa de serveis turístics i culturals aplica les tècniques de gestió empresarial al sector del lleure i de la cultura. És un perfil professional multidisciplinari que és capaç de liderar diferents equips humans, coordinar la planificació i execució de l'estratègia empresarial, aplicant tècniques de comunicació i màrqueting en el camp dels serveis culturals i promocionar productes turístics basats en l'experiència per posar en valor els recursos del seu territori.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la director/a d'empresa de serveis turístics i culturals són les següents:
 • Dirigeix la gestió econòmico-financera:
  Controla la gestió pressupostària del projecte empresarial.
  Administra els recursos financers.
  Controla la comptabilitat de l'empresa.
  Coneix les possibles fonts de finançament del turisme cultural.
 • Gestiona els recursos humans:
  Contracta segons les necessitats de l'empresa.
  Recorre a serveis o a personal tècnic eventual per a accions concretes o puntuals.
 • Analitza els recursos culturals i turístics de l'entorn:
  Té en compte els imperatius del mercat, la competència, les polítiques culturals vigents, etc.
  Està al dia sobre les tendències en els àmbits del turisme, el lleure i la cultura.
  Coneix i utilitza tècniques de dinamització del patrimoni.
  Realitza el disseny del serveis i productes culturals i turístics que ofereix i els adapta al públic objectiu.
 • Desenvolupa estratègies de màrqueting i comunicació:
  S'encarrega que les seves propostes tinguin una difusió correcta, mitjançant els mitjans de promoció idonis.
 • Utilitza l'avaluació i el control de la qualitat dels productes com a eina per aconseguir competitivitat en el mercat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE