Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la responsable de càtering i col·lectivitats planifica i coordina totes les tasques i la logística necessàries per prestar un servei de restauració en un espai o situació determinada. Els serveis de càtering i restauració col·lectiva es poden prestar tant de manera puntual (en celebracions, reunions o esdeveniments) com de manera habitual en activitats que comporten l'alimentació de persones usuàries (en escoles, residències, hospitals, centres d'internament o mitjans de transport, entre d'altres).

Aquest/a professional ha de combinar coneixements gastronòmics i de gestió. La seva funció principal és vetllar per oferir un bon servei on tot funcioni correctament, assegurant-se d'assolir el nivell de qualitat gastronòmica i d'atenció acordat. Per aconseguir-ho, supervisa tant el pressupost existent, com les comandes, la qualitat de la matèria primera rebuda, l'ajust a la línia gastronòmica escollida i la feina del seu personal a càrrec, que inclou la correcta manipulació dels productes segons la normativa sanitària.

Tasques

Definició del servei
 • Defineix juntament amb el/la client les necessitats que ha de complir el servei, tenint en compte factors condicionants com el lloc de la celebració, el nombre d'assistents, la línia gastronòmica (dietes especials o requisits nutricionals), la decoració, etc.
 • Manté al dia la documentació necessària per a la realització del servei (rebuts de recollida i lliurament de comandes, formularis necessaris, etc.)
 • Elabora un pressupost detallat on especifica totes les partides pressupostàries que comporta el servei i el negocia amb el client.
 • Adapta la seva oferta a les expectatives culinàries del client, hi introdueix modificacions per respondre a prestacions complementàries -decoració, ambient, música- i vigila sempre el control del pressupost.

Supervisió del servei
 • Contracta i organitza el transport i la logística necessaris.
 • Controla que el muntatge respongui al nivell de qualitat acordat (dotació de jocs de taula, material i equips necessaris).
 • Supervisa el manteniment i bon funcionament d'electrodomèstics i altres eines utilitzades en el servei (forns, frigorífics, etc.).
 • Dirigeix i supervisa la qualitat en la preparació i presentació d'aliments i begudes, tenint en compte el compliment de les normes sanitàries i d'higiene.
 • Es responsabilitza de la recollida i control una vegada acabat el servei de càtering o restauració.

Planificació i coordinació d¿equip
 • Organitza la preparació i la distribució del menjar d'acord amb les demandes de la clientela.
 • Planifica la feina de l'equip mitjançant la programació diària de les tasques per atendre la demanda de producció i distribueix el personal segons les necessitats del servei.
 • Supervisa la feina del personal a càrrec als diferents llocs de treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE