Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La director/a d'expansió hotelera és l'encarregat/da de planificar i gestionar correctament els processos que es posen en pràctica quan els hotels o grups hotelers obren noves unitats de negoci o absorbeixen hotels ja existents. L'expansió en l'àmbit hoteler, igual que en altres camps de l'hostaleria, és una fenomen molt comú en l'actualitat, ja que una de les tendències del sector apunta cap a la creació de grans grups hotelers, en molts casos, amb presència internacional.

Tasques

  • Assumeix la política de l'empresa i l'estratègia d'expansió.
    Decideix entre els diferents models d'expansió (franquícies, contractes de gestió, aliances estratègiques, etc.).
  • Realitza una anàlisi de viabilitat econòmica i financera en què es contemplen adquisicions de sòls, immobles, establiments, etc.
  • Gestiona carteres de sols en vies de ser urbanitzables.
  • Negocia les condicions econòmiques amb els propietaris i propietàries de les superfícies d'hotels de nova construcció o dels hotels que passaran a formar part del grup.
  • S'ocupa de supervisar la documentació referent als contractes i procediments legals i administratius necessaris (tràmits de tipus fiscal, tràmits davant de l'administració local, etc.).
  • Negocia amb les administracions competents les condicions d'implantació dels nous establiments (desenvolupament de la zona, problemàtiques d'ordenació...).
  • Coordina els processos legals, administratius i comercials necessaris per a l'obertura dels nous hotels de la cadena.
  • Supervisa el compliment de les normes corporatives i d'imatge dels nous establiments.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE