Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en organització de convencions, congressos i esdeveniments

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que planifica, organitza i coordina, per a una persona o institució client, tota la feina i la logística necessàries per fer un congrés, una convenció, un viatge d'incentius o un esdeveniment.

Un congrés té un període de maduració de dos a tres anys i hi assisteixen milers de congressistes amb els possibles acompanyants provinents de tot el món.
Una convenció pot organitzar-se en un període d'un any i compta amb una assistència que no sol superar les tres-centes persones.
L'organització d'un viatge d'incentius es fa en sis mesos i no hi solen concórrer més de cent participants, tots ells pertanyents a la mateixa empresa.
L'organització d'un esdeveniment -jornades, cursos-, pot organitzar-se en un temps inferior a un any. Depenent de la tipologia i volum, pot ser de caràcter empresarial, familiar o institucional.

Tasques

S'ocupa tant de l'organització com de tot el procés que va des de la presa de contacte amb el client fins a la clausura del congrés o convenció.
 • Defineix juntament amb la clientela les necessitats que cal cobrir.
  Considera les característiques de la seu i el nombre d'assistents i de ponents.
  Estudia els possibles requeriments específics com ara traductors/es i intèrprets, la documentació requerida, la promoció, els ordinadors i altres infraestructures necessàries, etc.
  Preveu les necessitats de reserva, allotjament i restauració, els possibles programes d'oci per als/a les congressistes i els programes específics per a les persones acompanyants.
 • Elabora un pressupost detallat de totes les partides pressupostàries que comporta la celebració del congrés o convenció i dels serveis opcionals i complementaris.
 • Negocia el pressupost amb la clientela i proveïdors.
 • Coordina i dirigeix el seu equip -administratius/ves experts/es en reserves de places hoteleres i de transport- que executarà les accions per dur a terme el congrés.
 • Dirigeix i supervisa els equips de professionals subcontractats/des -traductors/es i intèrprets, equips de llum i so, impremta, servei d'àpats, etc.
 • Fa el seguiment del pressupost.
 • Proporciona assistència personalitzada durant l'esdeveniment.
 • És responsable de la logística que suposa la clausura de l'esdeveniment, així com de fer l'informe de resultats econòmics i de gestió.
 • Avalua els resultats i la correcta gestió del congrés o convenció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE