Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Personal de botiga

Descripció

El/la dependent/a de comerç és la persona responsable d'acollir, atendre i vendre directament a la clientela que s'adreça a la botiga o establiment els productes o serveis que s'ofereixen i que més s'ajustin a la seva demanda. Cerca sempre la satisfacció dels clients i la consegüent fidelització amb l'objectiu d'ampliar i consolidar la cartera de clients/es.

En funció de la mida del comerç i del producte a vendre, les tasques que desenvoluparà poden variar. En locals petits es pot encarregar de tot el procés des de la recepció del producte, passant per la distribució del mateix en el local i la gestió de promocions i descomptes, fins al tancament diari de caixa i l'encàrrec de nous estocs; en locals més grans normalment s'especialitzarà només en una part d'aquest procés. El producte o servei a vendre també determinaran les funcions a realitzar, que variaran en funció de si es tracta d'un servei alimentari, un esdeveniment cultural o un producte d'electrònica, per exemple. Sigui quina sigui l'especialitat i la mida del comerç, s'espera del/de la dependent o dependenta de comerç una especialització i un alt nivell de coneixement del producte per a poder realitzar un assessorament expert a la clientela.

Tasques

 • Rep, orienta i aconsella la clientela que s'adreça a la botiga oferint-los productes i/o serveis que puguin satisfer les seves necessitats i els assessora de forma precisa i ordenada sobre les seves característiques.
 • Anima el punt de venda, preparant les prestatgeries de productes, optimitzant espais i buscant la complementarietat dels articles. Col·labora en les modificacions periòdiques dels aparadors, combinant els productes i altres elements, seguint criteris d'imatge de l'empresa. Reposa els articles esgotats seguint els criteris i procediments de col·locació habituals.
 • Prepara els productes que es venen i els empaqueta de forma ràpida i precisa, cuidant l'estètica i respectant l'estil i imatge que pretén transmetre l'establiment.
 • Cobra els serveis i/o productes mitjançant els terminals (escanejat TPV) o bé amb mitjans manuals (caixes enregistradores).
 • Gestiona administrativament l'establiment en referència: al tancament de caixa, albarans de proveïdors, incidències, devolucions, etc.
 • S'encarrega de col·locar i reposar els productes als prestatges de l'establiment o al magatzem seguint els criteris i procediments així com de l'ordre i neteja de les diferents zones.
 • Supervisa l'estoc i controla les existències de productes mitjançant inventari i pot emetre les comandes per a les reposicions de productes
 • Si està a càrrec de la recepció de mercaderies i en realitza la recepció, comprova l'estat i les característiques dels productes, verifica els albarans, i informa de les possibles incidències tant administratives com físiques, a la persona responsable de la botiga.
 • Duu a terme les accions de fidelització marcades per la direcció comercial i pot aportar informació sobre les seves necessitats i/o les preferències de la clientela a l'empresa.
 • Manté actualitzades les etiquetes de preus i ocasionalment pot lliurar materials publicitaris/promocionals.
 • Atén les reclamacions i incidències que queden dins del marc de la seva responsabilitat, i les que no pot resoldre les transmet a qui correspongui.
 • Gestiona i coordina el servei postvenda (transport, retorns, reparacions , etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE