Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la peixater/a és la persona experta en peix i marisc que s'ocupa de la seva manipulació, conservació i venda. També s'encarrega de l'elaboració dels productes frescos derivats de la pesca, conserves, semiconserves, salaons, pastes, congelats, plats preparats amb base de peix o mariscs, per a consum humà o ús industrial; sempre mantenint les condicions requerides de qualitat i seguretat alimentària.

Aquest/a professional coneix molt bé el producte amb el que treballa i les tècniques de tall, fet que li permet dur a terme processos bàsics de manipulació com el filetejat o el tall de peix i marisc, utilitzant les tècniques més apropiades pel que fa a la recepció, condicionament i conservació dels productes fins a la seva venda. També realitza tasques d'assessorament sobre l'oferta de peix o marisc segons la temporada i la pesca local, sobre com conservar-lo un cop arribi al domicili, així com de les diferents alternatives per a cuinar-lo.

Tasques

  • Controla la recepció de les matèries primeres (peix i marisc) i productes auxiliars subministrats pels diversos proveïdors, garantint la correspondència amb les mercaderies sol·licitades, i revisa el grau de frescor dels productes i si les condicions tècniques i higièniques compleixen la normativa sanitària vigent.
  • Si s'escau, aplica als productes tractaments previs (manuals o automàtics) tant per a un posterior ús industrial com de cara a la seva comercialització en establiments al detall: rentat, neteja, trossejat i filetejat, entre altres, de peixos i mariscs.
  • Disposa el peix i el marisc per a la seva comercialització i comprova que els mostradors, àrees de treball i utensilis es mantenen nets i salubres d'acord amb les normes de qualitat, higiene i seguretat alimentària.
  • Realitza operacions de rentat, neteja, escapçat, filetejat del peix i manipulació dels productes obtenint així diferents peces i unitats idònies per a la seva venda.
  • Prepara les comandes i l'entrega dels productes amb l'envasament, identificació i informació adequada en cada cas.
  • Elabora productes derivats com els fumats, salats i/o assecats, salses, adobs, solucions conservants, o també elabora preparats frescos de peixateria d'acord amb les preferències i demandes del mercat, com els marinats, o altres peces que es disposen en varietats o lots per a la seva comercialització.
  • Emmagatzema i conserva les matèries primeres i la resta de producte auxiliars en els dipòsits i càmeres de refrigeració segons les seves característiques específiques.
  • S'ocupa del manteniment de les àrees i instal·lacions de treball verificant les condicions ambientals de temperatura, humitat, llum i ventilació segons els requeriments legals d'higiene i seguretat
  • Aplica les normes de seguretat alimentària i higiènico-sanitàries requerides en cada part del procés.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE