Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable Comerç Just, Importador/a Comerç Just, Comercialitzador/a de Comerç Just.

Descripció

L'assessor/a en Comerç Just gestiona la importació i/o l'aprovisionament de productes de comerç just, i planifica la seva distribució i venda a l'engròs. Una part dels productes comercialitzats sota la normativa de Comerç Just són aliments. En alguns casos s'encarrega de coordinar la manufactura per part de les empreses de productes amb ingredients de Comerç Just, i de realitzar la seva venda posterior. I com en qualsevol altre empresa, té sota la seva responsabilitat les finances, el manteniment de les instal·lacions, i la gestió de personal i magatzem.

Tasques

 • Realitza els contactes per a l'aprovisionament de productes i/o ingredients sota les condicions del Comerç Just.
 • Fa el seguiment del transport internacional, en alguns casos ha de contractar-lo i de fer el seguiment dels tràmits duaners, en d'altres només fa una comanda a un organisme europeu d'importació (GEPA, CTM, EFTA ).
 • Gestiona la correcta recepció de les mercaderies al país (exemple: tràmits de duana) i al magatzem. Sol ser necessari assegurar l'estat de la mercaderia.
 • Controla la correcta gestió del magatzem, tant a nivell d'instal·lacions com d'inventaris, així com els estocs i la rotació dels productes.
 • Coordina les comandes dels clients amb la necessitat d'aprovisionament per mantenir els estocs de productes a uns nivells òptims.
 • En certs casos, coordina la fabricació per part de tercers de productes on els ingredients provenen del Comerç Just, i té cura de temes com l'envàs, l'etiquetatge, etc.
 • Du a terme les negociacions per aconseguir un preu i facturació òptims.
 • Planifica accions comercials per atreure compradors.
 • Adapta i gestiona l'equip humà al seu càrrec, segons les necessitats de les vendes. Normalment té al seu càrrec mà d'obra contractada en el cas d'entitats constituïdes com cooperatives o societats. En el cas de tenir un règim d'ONG, pot tenir al seu càrrec mà d'obra voluntària.
 • Supervisa els programes diaris de treball.
 • Informa i forma al clients sobre els aspectes més rellevants del Comerç Just.
 • Fa el pressupost i gestiona la facturació dels clients per aconseguir els resultats esperats.
 • Participa en activitats d'animació en l'entorn del Comerç Just.
 • Assegura el manteniment de les instal·lacions i contracta els serveis necessaris per fer-ho.
 • Analitza les necessitats de formació de la mà d'obra i coordina la seva millora.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE