Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Housekeeper

Descripció

El/La governant/a és el/la professional que organitza i supervisa el servei de pisos i àrees comunes en un establiment que proporciona allotjament o hostatge. Les seves àrees de competència comprenen la creació i administració de serveis d'hostatge, el manteniment de les àrees comunes i l'atenció al client en les zones de l'establiment que es troben sota la seva responsabilitat.

Tasques

 • Organitza els recursos necessaris per prestar el servei de pisos, s'encarrega d'organitzar la neteja i supervisar el funcionament correcte de les instal·lacions a les habitacions i àrees comunes.
 • Gestiona l'equip humà compost per cambrers/es de pis, sota la tutela del/de la cap d'allotjament.
 • Fixa l'estructura del personal de pisos, cambrers de pisos i bugaderia, per obtenir un servei adequat i productiu.
 • Forma el seu equip en les rutines de treball, els ensenya els procediments per fer els llits, recollir la roba i pertinences del client i per netejar els banys. També s'encarrega d'administrar els temps de treball.
 • Supervisa els processos de neteja i condicionament d'habitacions i àrees comunes.
 • Controla i manté la dotació de llenceria, productes de neteja, equips i mobiliari necessaris per prestar el servei.
 • Programa, a partir del pla general de manteniment, les accions que cal fer per reparar les instal·lacions i el mobiliari.
 • Supervisa els processos de rentada i condicionament de la roba de la clientela i del personal.
 • Atén les peticions específiques i les queixes plantejades pels hostes -directament o a través del servei de recepció-, a fi d'assegurar el grau màxim de satisfacció, confort i seguretat a l'establiment.
 • Supervisa el treball de les empreses subcontractades de neteja.
 • Realitza les comandes de compra necessàries pel seu departament.
 • En ocasions, col·labora amb el departament de recepció en l'assignació d'habitacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE