Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Responsable de concepte i promoció del producte turístic

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la responsable de concepte i promoció del producte turístic defineix l'estratègia de comercialització i la promoció d'un territori, destinació, servei turístic o d'oci, dins d'una organització.

Per fer la seva feina, aquest/a professional ha de tenir un coneixement profund del mercat turístic, ja que intervé directament en les decisions relatives a la manera (disseny del missatge i elecció de mitjans) i el moment, de comercialitzar un producte turístic, amb l'objectiu d'accedir a diferents públics amb orígens, interessos socials i econòmics diversos.

A banda de dissenyar l'estratègia de promoció, també s'encarrega de dissenyar nous productes o paquets turístics, que inclouen transport i allotjament a una destinació a un preu molt competitiu i que seran posteriorment comercialitzats per majoristes (Tour Operators), agències de viatges o petites empreses independents (Destination Management Companies).

Tasques

Elabora el pla de màrqueting estratègic i operatiu
 • Defineix les estratègies de promoció i comercialització i les prioritza, en funció dels objectius programats.
 • Determina el públic objectiu, els missatges, els mitjans i els canals de comunicació.
 • Investiga i analitza les tendències del mercat i les destinacions més sol·licitades, així com els productes i serveis turístics que ofereix la competència.
 • Determina la campanya de promoció i estableix un pressupost amb totes les partides corresponents.

Dissenya els continguts de la campanya i aplica el pla de màrqueting
 • Crea el missatge i l'adequa al suport sobre el qual serà transmès (paper, expositors, audiovisuals, ràdios, informàtics, etc.)
 • Desenvolupa les campanyes promocionals a escala conceptual i gràfica.
 • Negocia i controla els preus i la difusió en els diferents mitjans o suports promocionals.
 • Crea vincles i estratègies de negociació amb les empreses i institucions involucrades en la comunitat o l'activitat que vol promocionar.
 • Gestiona i controla el pressupost de màrqueting.

Crea i promociona productes turístics
 • Crea paquets turístics a preus competitius, tenint en compte les destinacions, les categories dels hotels i els mitjans de transport.
 • Actualitza constantment els seus coneixements sobre les condicions de seguretat, salubritat i clima de les diferents destinacions.
 • Avalua l'oferta sobre el terreny, i comprova les característiques dels hotels respecte a la ubicació, categoria i serveis, així com la possibilitat de programar serveis complementaris (excursions, oferta d'espectacles, etc.) tenint en compte els diferents tipus de públic.
 • S'encarrega de la negociació i la contractació anticipada d'allotjaments, transport i guies.
 • Gestiona la venda al detall (agències de viatges).
 • Controla la caducitat dels productes per poder anul·lar les reserves corresponents.
 • Assisteix a fires de promoció turística.

Gestiona el resultat de les campanyes i productes turístics
 • Analitza l'impacte i redissenya el contingut en funció dels resultats, amb la intenció de millorar els productes que no es venen.
 • Avalua i detecta els canvis fonamentals, per dissenyar nous continguts i ampliar l'oferta segons l'evolució del mercat

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE