Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Les relacions públiques es defineixen com a estratègies per generar un clima favorable i de confiança entre l'organització i els seus públics objectius, i així, predisposar de forma positiva. Per aconseguir-ho, el/la responsable de relacions públiques elabora, posa en pràctica i avalua estratègies de promoció orientades a informar a la clientela, personal i públic en general, de les iniciatives i polítiques de les empreses, administracions o organitzacions que l'ha contractat.

Aquesta figura professional acostuma a treballar en empreses i entitats de mida mitjana i gran que han de mantenir contacte amb altres empreses, administracions o mitjans de comunicació, per assegurar el normal desenvolupament de la seva activitat i establir relacions beneficioses, on mútuament s'afavoreix la imatge pública. Sovint ha de modelar l'organització, perquè s'adeqüi efectivament a la imatge que es vol promocionar.

Així, el/la responsable de relacions públiques, s'ocupa de gestionar alguns aspectes de la comunicació de les seves organitzacions, fent-se càrrec de la relació amb els mitjans de comunicació, del protocol, de les relacions institucionals, de la gestió de crisis, del disseny i execució d'esdeveniments i activitats, de la coordinació d'accions de patrocini i, sobretot, de fer que la clientela obtingui una imatge satisfactòria de la seva empresa o entitat.

Tasques

  • Fa consultes o enquestes per identificar les clienteles i els públics objectius de les seves accions així com per comprovar el grau de satisfacció o la imatge que tenen de la companyia o institució. Això li permet identificar problemes i oportunitats d'acció en funció dels objectius d'interès de l'organització.
  • Cerca informació externa i cultiva les relacions i els canals de comunicació amb clientela i empreses proveïdores (actuals i potencials).
  • Manté actualitzada una base de dades amb clientela, proveïdors, col·laboradors, empreses, mitjans de comunicació... per remetre'ls a temps i de manera selectiva la informació que consideri oportuna.
  • Prepara informes, documents informatius, presentacions, comunicats de premsa, bibliografia o pàgines web, o en supervisa la preparació.
  • Manté relació amb diversos mitjans de comunicació, en estreta col·laboració amb el/la responsable de comunicació.
  • Assessora l'organització per a la que treballa sobre la millor manera de comunicar-se amb els diferents públics objectius.
  • Coordina accions com reunions, convencions, actes protocol·laris, esdeveniments i aparicions públiques en general, amb la finalitat de fer publicitat dels diferents aspectes de l'activitat de les empreses i organitzacions clients.
  • Atén personalment algunes persones clients de rellevància, les rep i acompanya en la seva visita a l'organització.
  • A vegades, actua com a portaveu, especialment en situacions de gestió de crisis.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE