Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És un especialista que assessora els seus clients en temes de fiscalitat (persones físiques, petites i mitjanes empreses i fins i tot grans empreses). La legislació sobre impostos és canviant i complexa. Això obliga a una especialització que fa que, sobretot les pimes, externalitzin aquest servei d'assessoria fiscal.

La varietat de clients i les necessitats que aquests poden tenir fa que l'assessor fiscal hagi de posseir una bona base de coneixements, que abracen els conceptes mercantils, la Llei general tributària i els procediments de gestió i recaptació de la Hisenda pública, concretament els impostos sobre societats, patrimoni, successions i IRPF, l'impost sobre el valor afegit i els impostos especials i de duanes, i els impostos municipals i el funcionament de la inspecció fiscal.

Tasques

  • Recopila tota la informació fiscal necessària referent al client; en segon lloc, prepara la documentació que cal presentar a Hisenda i aconsella el client sobre com ha de satisfer les seves obligacions tributàries amb el màxim estalvi fiscal. Per fer-ho:
  • Es reuneix amb el client tantes vegades com sigui necessari per aconseguir tota la informació necessària (generalment comptable i financera) .
  • Analitza les millors opcions perquè el client maximitzi el seu estalvi fiscal.
  • Realitza tots els càlculs necessaris i emplena tota la documentació exigible per part de Hisenda al seu client.
  • Sovint, també presenta la documentació a Hisenda.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE