Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La criminologia és una ciència multidisciplinar que es basa en coneixements de sociologia, psicologia i antropologia social, prenent com a punt de referència el que delimita el dret penal.

En aquest sentit, el/la criminòleg/òloga estudia les causes del crim i el comportament antisocial dels homes i les dones; per tant, les investigacions criminològiques inclouen les formes del crim, les causes i les seves conseqüències. Per tal que un/a criminòleg/òloga pugui analitzar un cas cal que tingui en compte quatre mètodes per conèixer les circumstàncies que porten a una persona a cometre un crim: entendre el/la delinqüent, realitzar un examen mèdic i psicològic, estudiar la/es víctima/es, i analitzar l'entorn en el que es mou la persona que ha comès el crim.

Per tant, el/la criminòleg/òloga és el/la professional que s'encarrega de l'estudi de la delinqüència, i de la seva prevenció i tractament a través de la criminologia. Per fer-ho, ha de conèixer tècniques d'investigació criminal, tractament de víctimes, i dret penal i constitucional. Sol a treballar en institucions penitenciaries o en els cossos de seguretat.

Tasques

El/la criminòleg/òloga es pot ocupar en l'àmbit penitenciari i de la vigilància penitenciària, en el de l'atenció a la víctima, en el judicial, en el de la seguretat i investigació privada, i en el de la política criminal. Així segons on s'ocupi en un o altre àmbit caldrà que reforci un o altre coneixement específic. No obstant, el/la professional de la criminologia realitza, de manera general, les següents tasques:
  • Estudia el/la delinqüent des de les seves perspectives biològiques, sociològiques, psicològiques, individuals i del conflicte social.
  • Defineix els factors de risc i de protecció de la ciutadania en funció del risc de violència i delinqüència.
  • Estableix models de prevenció davant el crim, modificant l'entorn i intervenint sobre allò que pot suposar una oportunitat delictiva.
  • Estudia els efectes del crim sobre les víctimes, i dissenya els serveis d'ajuda i reparació dels danys causats.
  • Avalua la tipologia de possibles sancions en funció del crim comès.
  • Obté dades objectives sobre un crim, les analitza, i extreu paràmetres de comportament del/la delinqüent.
  • Dissenya i aplica polítiques i programes socials i de delinqüència que permetin la dissuasió del/la delinqüent, la seva incapacitació i reinserció social.
  • Aplica tècniques d'investigació qualitativa, predictiva i experimental per resoldre un crim o per establir paràmetres de comportament que portin a la seva resolució.
  • Elabora documentació sobre casos resolts, no resolts, i pautes de comportament de delinqüents i/o víctimes.
  • Interpreta dades quantitatives i qualitatives sobre fets i textos científics vinculats amb els crims.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE