Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Analista i consultor/a de seguretat

Descripció

El consultor de seguretat té com a funció assessorar l'empresa sobre la política de seguretat i els sistemes més adients que ha d'aplicar. És l'encarregat de fer una anàlisi dels riscos sobre el patrimoni associat a les persones que hi ha a l'empresa que assessora (per exemple, possibles pèrdues del patrimoni o actuacions il·lícites del personal), de manera que pugui actuar davant un problema amb la solució més ajustada a les necessitats i els recursos de l'empresa. És una ocupació genèrica que pot crear més llocs de treball si el professional s'especialitza bé en una tasca o sector concret.

Tasques

Cada una d'aquestes tasques cal destacar que es pot convertir en una especialitat del consultor i un perfil professional propi.
 • Identifica els punts forts i febles de l'empresa en matèria de seguretat. Conèixer el funcionament de l'empresa requereix una anàlisi de l'organització i la identificació de les necessitats i mancances que té, tant en l'àmbit general com en l'aspecte de la seguretat.
 • Identifica els riscos i les amenaces que poden suposar pèrdues per a l'organització. A partir del coneixement de l'organització i de l'entorn, estableix quins són els riscos que poden suposar un perill per a l'organització.
 • Assessora en la definició de la política de seguretat de l'empresa. Ajuda la direcció de l'empresa a definir la política de seguretat que ha de seguir d'acord amb les característiques de l'organització i la normativa que s'ha de complir.
 • Projecta sistemes de seguretat que després ell o els especialistes i tècnics posaran en pràctica i mantindran. Defineix quins són els millors sistemes de seguretat en funció de les necessitats i els recursos de l'empresa.
 • Verifica el sistema un cop implantat. Un cop instal·lat el sistema de seguretat, comprova que funciona correctament i que s'utilitza d'una manera adequada.
 • Inspecciona els sistemes de seguretat ja existents. Avalua els sistemes que ja estan instal·lats per tal de valorar si són adequats a les necessitats actuals de l'empresa, és a dir, si el sistema cobreix els riscos actuals que pot sofrir l'empresa. És important fer inspeccions, ja que les empreses són dinàmiques i amb el temps un sistema de seguretat pot quedar obsolet o no cobrir les necessitats.
 • Verifica la qualitat d'un sistema de seguretat, segons les necessitats i característiques de l'organització. Aquesta tasca està molt relacionada amb la inspecció. Un sistema de seguretat no només ha de respondre a les necessitats del moment, sinó que també ha de respondre amb qualitat, per exemple, un sistema d'alarmes no pot generar contínuament falses alarmes ja que té efectes molt nocius.
 • Com a extern, elabora, coordina i dinamitza el desenvolupament i l'execució dels plans de crisi.
 • Clarifica i delimita els objectius que cal aconseguir en relació a cada risc i mesura aplicada
 • Informa sobre els criteris idonis per al control de la informació de l'empresa, tabulant els nivells de distribució oportuns i aconsellant els millors canals de distribució.
 • Realitza anàlisi de congruència sobre projectes i aplicacions de seguretat.
 • Col·labora en la definició i implantació de sistemes de continuïtat i recuperació de desastres.
 • Participa en la definició dels perfils desitjables en la contractació de personal estratègic per a l'empresa.
 • Assessora i participa en l'elaboració de contractes i aliances estratègiques de negocis.
 • Realitza estudis de seguretat sobre temes específics. Desenvolupa estudis o investigacions concrets que pot rebre per analitzar una situació puntual o concreta que l'empresa ha de resoldre. Per exemple, pot fer una anàlisi puntual sobre l'ús il·lícit dels ordinadors per part d'alguna persona de la plantilla.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE