Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en seguretat de mobilitat i l'espai viari i els seus elements

Descripció

El/la tècnic/a en seguretat de mobilitat treballa en l'àmbit de la mobilitat i els elements de seguretat que es troben dins un espai urbà. A les ciutats, els i les vianants han de conviure i compartir el mateix espai amb diferents formes de transport (cotxe, camions, bicicletes, etc.) i d'usos (comercials, transports, lúdics), que fan que la distribució dels elements i el disseny de l'espai mateix siguin molt importants.

Les tasques que comporta aquesta ocupació són de caràcter preventiu, és a dir, el/la tècnic/a actua per evitar que hi hagi accidents o problemes de mobilitat a l'espai viari i sobre la problemàtica que va apareixent en el dia a dia de la ciutat.

D'altra banda, es tracta d'una ocupació que es pot desenvolupar tant a l'Administració com a través d'empreses de serveis, i, en situacions determinades, s'haurà de treballar amb l'investigador/a en mobilitat i accidentabilitat.

Tasques

  • Identifica i analitza els punts de risc d'accidents. Els punt de risc són zones que presenten un nombre d'accidents més elevat. Així, l'especialista s'encarrega de localitzar-los dins l'espai viari i elabora un conjunt de propostes que contribueixin a eliminar-los o permetin aplicar mesures correctores.
  • Analitza els col·lectius de risc. Els col·lectius de risc són grups de persones amb unes característiques comunes que els fa especialment vulnerables de patir accidents a l'espai viari, com ara els i les joves, la gent gran o les persones que beuen. L'especialista identifica quins són aquests col·lectius i quines característiques tenen i proposa accions per disminuir la seva vulnerabilitat.
  • Redacta informes específics sobre l'espai viari. L'Administració, particulars o empreses poden demanar-li d'elaborar informes sobre qualsevol element de l'espai viari, problemàtica o situació concreta. Per exemple, analitza la senyalització dels carrers i les carreteres (si és correcta, insuficient o dolenta), estudia els problemes d'estacionament, etc.
  • Col·labora amb la gestió del transport públic. L'especialista realitza auditories de funcionament del transport, analitza els fluxos de circulació, revisa els recorreguts, les parades i els estacionaments tant d'autobusos i autocars com de taxis o altres mitjans de transport públic que circulen per l'espai viari.
  • Investiga els problemes de mobilitat associats a l'espai. En col·laboració amb l'investigador/a d'accidentalitat, analitza els problemes associats als desplaçaments, les activitats i els usos que hi ha dins l'espai viari on treballa.
  • Elabora plans de seguretat viària. Els plans de seguretat estableixen, per a l'espai, quins són els objectius que cal assolir en seguretat viària, a partir de l'anàlisi de la situació. Defineix quines són les estratègies que s'han de seguir i quines accions concretes es duran a terme.
  • Fa auditories dels espais viaris per comprovar-ne els elements de seguretat. En aquestes auditories analitza la situació de l'espai viari, és a dir, els diferents elements de seguretat que es troben a l'espai, com són la senyalització, la confortabilitat del i de la vianant, la ubicació dels elements urbans, l'anàlisi dels carrers, l'accessibilitat, l'estat de les vies, el nivell de soroll i pol·lució associats a l'ús del cotxe, etcètera; per tal que les característiques de l'espai no suposin un risc per a les persones que hi circulen. Per exemple, comprova que els elements viaris de la vorera no dificultin la visió dels/de les conductors/es. Al mateix temps, proposa canvis dins l'espai viari amb vista a millorar-ne la seguretat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE