Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en seguretat de mobilitat i l'espai viari i els seus elements

Descripció

El/la tècnic/a en seguretat de mobilitat treballa en l'àmbit de la mobilitat i els elements de seguretat que es troben dins un espai urbà. A les ciutats, els vianants han de conviure i compartir el mateix espai amb diferents formes de transport (cotxe, camions, bicicletes, etc.) i d'usos (comercials, transports, lúdics), que fan que la distribució dels elements i el disseny de l'espai mateix siguin molt importants.

Les tasques que comporta aquesta ocupació són de caràcter preventiu, és a dir, el tècnic actua per evitar que hi hagi accidents o problemes de mobilitat a l'espai viari i sobre la problemàtica que va apareixent en el dia a dia de la ciutat.

D'altra banda, es tracta d'una ocupació que es pot desenvolupar tant a l'Administració com a través d'empreses de serveis, i, en situacions determinades, s'haurà de treballar amb l'investigador en mobilitat i accidentabilitat.

Tasques

  • Identifica i analitza els punts de risc d'accidents. Els punt de risc són zones que presenten un nombre d'accidents més elevat. Així, l'especialista s'encarrega de localitzar-los dins l'espai viari i elabora un conjunt de propostes que contribueixin a eliminar-los o permetin aplicar mesures correctores.
  • Analitza els col·lectius de risc. Els col·lectius de risc són grups de persones amb unes característiques comunes que els fa especialment vulnerables de patir accidents a l'espai viari, com ara els joves, la gent gran o les persones que beuen. L'especialista identifica quins són aquests col·lectius i quines característiques tenen i proposa accions per disminuir la seva vulnerabilitat.
  • Redacta informes específics sobre l'espai viari. L'Administració, particulars o empreses poden demanar-li d'elaborar informes sobre qualsevol element de l'espai viari, problemàtica o situació concreta. Per exemple, analitza la senyalització dels carrers i les carreteres (si és correcta, insuficient o dolenta), estudia els problemes d'estacionament, etc.
  • Col·labora amb la gestió del transport públic. L'especialista realitza auditories de funcionament del transport, analitza els fluxos de circulació, revisa els recorreguts, les parades i els estacionaments tant d'autobusos i autocars com de taxis o altres mitjans de transport públic que circulen per l'espai viari.
  • Investiga els problemes de mobilitat associats a l'espai. En col·laboració amb l'investigador d'accidentalitat, analitza els problemes associats als desplaçaments, les activitats i els usos que hi ha dins l'espai viari on treballa.
  • Elabora plans de seguretat viària. Els plans de seguretat estableixen, per a l'espai, quins són els objectius que cal assolir en seguretat viària, a partir de l'anàlisi de la situació. Defineix quines són les estratègies que s'han de seguir i quines accions concretes es duran a terme.
  • Fa auditories dels espais viaris per comprovar-ne els elements de seguretat. En aquestes auditories analitza la situació de l'espai viari, és a dir, els diferents elements de seguretat que es troben a l'espai, com són la senyalització, la confortabilitat del vianant, la ubicació dels elements urbans, l'anàlisi dels carrers, l'accessibilitat, l'estat de les vies, el nivell de soroll i pol·lució associats a l'ús del cotxe, etcètera; per tal que les característiques de l'espai no suposin un risc per a les persones que hi circulen. Per exemple, comprova que els elements viaris de la vorera no dificultin la visió dels conductors. Al mateix temps, proposa canvis dins l'espai viari amb vista a millorar-ne la seguretat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE