Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional duu a terme les funcions de programació de la producció i de l'aprovisionament, i fa la previsió dels recursos humans i tècnics necessaris a partir dels requeriments de l'àrea comercial.
El/La cap de l'operativa logística ha de tenir coneixements tècnics tant del producte que es fabrica com del procés productiu, ja que és l'encarregat/da de programar la producció i els aprovisionaments d'acord amb el paràmetres d'equilibri de càrrega de feina i capacitat de fabricació.

Aquest/a professional també ha d'analitzar l'evolució del sistema productiu per tal de detectar-ne les desviacions desfavorables pel que fa a l'equilibri entre la càrrega i la capacitat. Ha d'advertir amb temps suficient els canvis en el volum de producció per tal de poder-ne adequar els mitjans.

Tasques

  • Organitza la programació diària dels mitjans productius.
  • Estableix els criteris de les funcions operatives de la programació i la gestió logística i realitza el seguiment i control.
  • En funció d'uns determinats paràmetres de gestió adverteix anticipadament a les direccions de producció i compres per tal d'adequar les càrregues de feina a la capacitat.
  • Fa la programació de la producció d'acord amb els requeriments comercials, les càrregues de treball i la capacitat productiva.
  • Estableix la documentació de control.
  • Intervé en el control de la gestió de l'operativa logística.
  • Estableix els criteris adients pel tractament de la informació i per a l'elaboració de ràtios o indicadors.
  • Elabora els mecanismes de correcció de les desviacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE