Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El director de transports és el responsable d'assegurar el transport de mercaderies, ja sigui amb mitjans propis o subcontractats, d'una empresa fins al client, amb la màxima eficiència possible i complint les condicions establertes. Aquest professional pot organitzar i planificar l'explotació de les operacions de transport tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, així com la seva gestió econòmica. La gran varietat de situacions davant les quals s'enfronta cada dia, com els retards causats per avaries o per congestió del trànsit, l'obliguen a prendre decisions constantment i a buscar solucions ràpides a problemes inesperats. A més, ha de tenir una gran capacitat de coordinació, ja que per fer arribar les mercaderies al lloc adequat en el moment pactat han d'intervenir, en moltes ocasions, diferents transportistes i operadors logístics i també poden intervenir diferents mitjans de transport (ferrocarrils, camió, vaixell, etc.).

Depèn del Director de distribució física.

Tasques

 • Dissenya els sistemes de transport de l'empresa (que pot ser multimodal) per aconseguir la seva optimització global d'acord amb els objectius de l'empresa i el nivell de servei als clients.
 • Contracta els serveis de transports necessaris.
  Realitza la planificació de les necessitats de transport dins del marc de la política general de l'empresa i del control dels seus costos.
  Analitza les tendències del mercat de serveis de transport i avalua els seus proveïdors per tal d'escollir els més competitius.
  Identifica els problemes que hi pugui haver durant les operacions de transport i introdueix solucions de millora.
  Recerca i analitza noves oportunitats de negoci per millorar i ampliar les expectatives de la companyia pel que fa al transport.
  Decideix sobre els mitjans de transport més idonis i aconsella sobre les inversions en transport.
  Selecciona el tipus de transport més adequat en funció de les característiques de la mercaderia i del seu volum.
  Negocia les condicions, les tarifes i els volums de mercaderies que s'han de transportar i en fa la contractació.
 • Decideix i aplica la documentació necessària.
  Controla la base de dades de transports, verifica i aprova les factures de transport dels subcontractistes i revisa les condicions contractuals.
  Tracta amb tot allò que fa referència a les incidències, danys o pèrdues de productes durant el procés de transport i n'analitza les causes per tal de prendre les decisions pertinents.
  Coordina els documents necessaris per a les importacions i exportacions i proveeix les dades estadístiques i documentació de duanes.
 • Estableix les pautes i els procediments de control.
  Fixa els ràtios i paràmetres dels serveis de transport i els procediments de les operacions de transport.
  Fixa les necessitats de personal a l'àrea de transports.
  Determina el tipus d'assegurança i tramita les demandes per danys.
 • Fixa els paràmetres econòmics de control.
 • Aplica les regles i procediments en matèria de seguretat, salut i medi ambient en les activitats de transport.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE