Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Gestor/a de flotes de sharing (vehicles d'ús compartit)

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a de flota de vehicles multiusuari

Descripció

L'ús de vehicles compartits o car sharing és una alternativa de mobilitat, especialment interessant a les grans ciutats, perquè millora el flux circulatori i redueix la contaminació atmosfèrica i acústica. El car sharing consisteix a compartir el vehicle de forma organitzada amb un nombre indeterminat de conductors i conductores que tenen al seu servei una flota de vehicles (cotxe, motos, bicicletes, etc.) a la que s'hi accedeix en règim d'ús. D'aquesta manera, la persona que utilitza aquest servei estalvia en costos de manteniment d'un vehicle privat (combustible, assegurança, imposts, reparacions) i només paga un preu per ús. Aquest servei es regula mitjançant un contracte marc que estipula els costos de combustible o electricitat i addicionals.

A diferència de les empreses de cotxes de lloguer més clàssiques, les empreses de car sharing calculen les seves tarifes d'ús amb màxima precisió per minut o quilòmetre. Dins de la modalitat d'ús compartit de vehicle es fa una distinció entre els anomenats serveis de flota lliure i els serveis basats en estacions. En aquests últims, les persones usuàries han d'acudir a una estació fixa per recollir el vehicle i, han de tornar-lo en aquest mateix lloc. En el cas de la modalitat de flota lliure, els vehicles es troben estacionats al carrer i les persones els poden localitzar a través d'aplicacions de mòbil. Un cop finalitzat el viatge, poden estacionar-lo en qualsevol plaça d'aparcament públic (legal) dins la zona operativa de l'empresa de car sharing.

Aproximadament a partir de l'any 2010, hi ha hagut un creixement notable d'empreses de car sharing que es promocionen com a tal i que es corresponen amb el model de flota lliure. És aquí on el/la gestor/a de flotes de sharing exerceix les seves funcions per la necessitat de gestionar la flota de vehicles a través de mitjans digitals que faciliten l'accés ràpid i segur a un vehicle, la gestió del sistema de reserves, el seguiment i control de l'ús dels vehicles per part de cada persona usuària i la seguretat i qualitat del servei.

Per tant, el/la gestor/a de flotes de vehicles d'ús compartit és el/la professional que gestiona digitalment la disponibilitat de vehicles, vetllant pel correcte funcionament dels sistemes operatius (generalment, plataformes digitals i aplicacions per a dispositius mòbils) que permeten accedir a un vehicle de la flota segons les condicions pactades entre l'empresa de vehicles compartits i la persona usuària.

Tasques

 • Gestionar el programari per a la gestió de la flota de vehicles compartits, portant a terme molt especialment el control sobre l'accés als vehicles, el sistema de gestió de les reserves prèvies (si cal) i l'estat del manteniment, la netedat i la seguretat general del vehicle.
 • Supervisar i verificar les reserves de vehicles fetes a la plataforma digital de gestió, assegurant el seu adequat funcionament i controlant l'estoc de vehicles disponibles i ocupats.
 • Supervisar i gestionar les incidències que hagin pogut tenir lloc per part de les persones usuàries quan en fan un ús incorrecte: deixar objectes oblidats dins el vehicle, no deixar el dipòsit de benzina correctament ple, deixar el vehicle brut, no omplir els formularis d'incidències que cal fer arribar a l'empresa quan hi ha hagut algun deteriorament físic o mecànic de vehicle (petites parts del vehicle trencades, petits cops o ratllades a la carrosseria), entre altres.
 • Atendre a les persones usuàries i les seves demandes derivades de la tramitació de reserves o l'ús de qualsevol vehicle de la flota: incidències, queixes, demandes, entre altres.
 • Fer el seguiment del correcte funcionament i ús dels vehicles compartits, assegurant-ne la usabilitat i seguretat per a la clientela.
 • Igualment, el/la gestor/a de vehicles compartits controla la vida útil del vehicle (antiguitat, quilometratge) per gestionar la seva eventual substitució i les operacions de manteniment, tant les que són de caràcter periòdic (canvi d'oli, revisions oficials cada determinat nombre de quilòmetres) i de caràcter circumstancial (petits accidents, ratllades, peces mecàniques o de l'habitatge del vehicle que es deterioren). Igualment, tracta amb proveïdors externs que proporcionen els serveis de manteniment i reparació dels vehicles de la flota i també d'assegurança dels vehicles.
 • Aconsellar el departament corresponent de l'empresa de vehicles compartits amb relació a les noves unitats de vehicles que cal adquirir.
 • Monitoritzar i controlar els costos d'explotació de la flota de vehicles, informant el departament de comptabilitat o gestió comercial de l'empresa. Cada client de l'empresa de car sharing té contractades unes determinades condicions en el servei que ha de rebre i, per tant, cal monitoritzar aquest ús per determinar la posterior facturació del servei, que acostuma a realitzar-se mensualment. Així, el/la gestor/a de flotes de sharing proporciona les dades bàsiques al departament comercial o comptable, on es prepara la facturació.
 • Interlocutar amb l'empresa proveïdora dels sistemes informàtics i del programari per a la millora de les seves prestacions de gestió, proposant millores i noves funcionalitats.
 • Gestionar la informació derivada del sistema de gestió de la flota de vehicles per, mitjançant procediments de data mining i big data, dissenyar nous i més acurats serveis per atendre les necessitats de la clientela.
 • Preparar ofertes comercials per optimitzar l'ús de la flota de vehicles de l'empresa, incrementant l'ús de la mateixa que en fan els clients (control de l'eficiència de la flota).
 • Transferir informació i mantenir un contacte fluid amb les àrees o departaments comercials, administració i atenció a la clientela de l'empresa de vehicles compartits, atès que el sistema de gestió de la flota produeix una informació estratègica per a la continuïtat de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE