Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que s'encarrega de conduir autobusos o autocars transportant passatgers/es dins els horaris i itineraris corresponents, responsabilitzant-se de la qualitat i la confortabilitat de la circulació-conducció i parant una especial atenció a les necessitats de l'usuari/ària.

Tasques

Les tasques principals del/de la conductor/a d'autobusos es poden concretar en les següents:
  • Conduir autobusos o autocars de línia o discrecionals transportant passatgers/es dins els horaris i itineraris preestablerts, atenent-los/les i maximitzant la qualitat i la confortabilitat de la circulació-conducció.
  • Atendre les sol·licituds d'informació dels usuaris/es en matèria de mobilitat, interconnectivitat de la xarxa i transport urbà.
  • Informar sobre preus i dispensar títols de transport.
  • Col·laborar en la resolució eficaç i qualitativa de les possibles situacions, i canalitzar-ne les queixes i els suggeriments.
  • Comunicar-se amb el centre de control de la flota d'autobusos quan sigui necessari, per exemple, per comunicar incidències, retards, increments de trànsit, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE